Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană

Sumarul proiectului

the cover of the 2012 NHDR Report
RNDU 2012 - Aspirațiile europene și dezvoltarea umană a Republicii Moldova

Proiectul susține formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană (RNDU) și a analizelor de politici în domenii cheie de dezvoltare care complementează RNDU. RNDU introduce conceptul de dezvoltare umană în dialogul politic național prin intermediul diferitor indicatori ai dezvoltării umane și recomandări de politici, precum și prin procesul de colectare și consultare a datelor disponibile în țară. Aceste rapoarte sunt elaborate și ghidate de echipe naționale și oferă o analiză oportună și bine fondată a multiplelor dimensiuni de dezvoltare și au drept scop să promoveze un dialog public mai deschis și mai cuprinzător cu privire la problemele prioritare ale țării. Raportul din 2012 analizează impactul aspirațiilor de integrare europeană ale Republicii Moldova asupra dezvoltării umane și realizării obiectivelor naționale de dezvoltare.

Scopurile proiectului:

  • Pledoarie în favoarea unei abordări de dezvoltare bazată pe dezvoltarea umană;
  • Stimularea dialogului național cu privire la cele mai stringente problemele de dezvoltare cu care se confruntă țara;
  • Identificarea soluțiilor alternative pentru a depăși problemele de dezvoltare;
  • Oferirea de instrumente care ar permite diferitelor părți interesate de a participa la procesele de elaborare a politicilor;
  • Oferirea unui ghid-resursă pentru planificarea dezvoltării.

Realizări

  • 12 Rapoarte produse din 1995, abordând probleme majore, cum ar fi excluziunea și coeziunea socială, schimbările climatice, calitatea creșterii economice, buna guvernare, tranziție și securitatea umană;
  • Mai mult de 10 platforme de dialog create la nivel național pentru  actorii naționali;
  • RNDU și alte lucrări de analiză au contribuit în mod constant la construirea capacităților și legăturilor între principalele părți interesate în dezvoltare, implementarea și monitorizarea eficientă a politicilor economice și sociale, precum și evaluarea progresului social prin măsuri cum ar fi Indicele de Dezvoltare Umană și alți indici compuși și cuprinzători.

DonatoriDonatori    
2013 2014 2015
PNUD $20.000 $112.050 $41.500
Guvernul Danemarcei  -  $43.902,88 $7.691

Cheltuieli

Decembrie 2014
$154.899
Decembrie 2013
$25.557
Decembrie 2012
$118.093
Decembrie 2011 $61.452
Decembrie 2010 $102.320
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
1995 - 2015
Acoperire geografică:
Întreg teritoriul Republicii Moldova
Domeniu de intervenție:
Dezvoltare incluzivă
Manager de proiect
Dumitru Vasilescu, dumitru.vasilescu@undp.org
Parteneri:
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Educației, mediul academic, societatea civilă, sectorul privat și partenerii de dezvoltare.
RDNU
Toate Rapoartele Naționale de Dezvoltare Umană

Aici sunt publicate toate Rapoartele Naționale de Dezvoltare Umană elaborate de PNUD Moldova din anul 1995 pînă în prezent.

Mai mult