Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncă

Sumarul proiectului


Centrul de dezvoltare a carierei din Chișinău oferă instruire și asistență celor în căutare de locuri de muncă. Foto: PNUD Moldova

Proiectul își propune să creeze și să gestioneze centre de dezvoltare a carierei în cinci regiuni importante ale Republicii Moldova, care vor instrui și ajuta șomerii, absolvenți calificați și migranții reveniți acasa în obținerea unui loc de muncă decent pe piața locală.

Centrele vor furniza instruire care se bazează pe conceptul SYSLAB, o metodă de angajare în câmpul muncii bazată pe instruirea individuală în grupuri de la 20 până la 40 de participanţi.

În general, proiectul va contribui la dezvoltarea, adaptarea și punerea în aplicare a noilor instrumente de dezvoltare a carierei, căutarea  locurilor de muncă și antreprenoriatul în Republica Moldova.

Acest lucru va consolida dezvoltarea economică regională, incluziunea socială și va preveni ulterior exodul de creiere, în același timp creând un mediu favorabil pentru consolidarea pieței naționale a muncii.

Scopurile proiectului:

  • Oferirea noilor tehnologii autorităţilor responsabile de piaţa forţei de muncă;
  • Conectarea forței de muncă motivate la sectoarele public și privat;
  • Oferirea unei șanse mai bune de angajare în câmpul muncii pe piața locală a absolvenților.

Realizări

  • Cinci Centre de instruire au fost deschise la Chișinău, Rezina, Cahul, Bălţi și Comrat;
  • Noi instrumente, cum ar fi tehnologii și metode de dezvoltare a carierei, căutarea locurilor de muncă și antreprenoriatul adaptate și lansate cu succes la Chișinău și regiuni;
  • Peste 200 persoane care au beneficiat de instruire și consultații personalizate ale Centrelor de instruire s-au angajat în cîmpul muncii în Moldova.

DonatoriDonatori 2013 2014 2015
Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei $129.608 $225.529 $195.311
PNUD $18.750 $60.000 $41.250
UKM - $84.267 $35.676

Cheltuieli

Decembrie 2014 $324.603
Decembrie 2013 $123.769
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2013-2015
Buget total:
US$ 871.568
Domeniu de intervenție:
Dezvoltare incluzivă
Manager de proiect :
Dumitru Vasilescu, dumitru.vasilescu@undp.org
Parteneri:
Ministerul Economiei, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, donatori, societatea civilă și sectorul privat
Резюме проекта
Читать далее
Video