Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncă

Sumarul proiectului


Centrul de dezvoltare a carierei din Chișinău oferă instruire și asistență celor în căutare de locuri de muncă. Foto: PNUD Moldova

Proiectul își propune să creeze și să gestioneze centre de dezvoltare a carierei în patru regiuni importante ale Republicii Moldova, care vor instrui și ajuta șomerii, absolvenți calificați și migranții reveniți acasa în obținerea unui loc de muncă decent pe piața locală.

Centrele vor furniza instruire care se bazează pe conceptul SYSLAB, o metodă de angajare în câmpul muncii bazată pe instruirea individuală în grupuri de la 20 până la 40 de participanţi.

În general, proiectul va contribui la dezvoltarea, adaptarea și punerea în aplicare a noilor instrumente de dezvoltare a carierei, căutarea  locurilor de muncă și antreprenoriatul în Republica Moldova.

Acest lucru va consolida dezvoltarea economică regională, incluziunea socială și va preveni ulterior exodul de creiere, în același timp creând un mediu favorabil pentru consolidarea pieței naționale a muncii.

Scopurile proiectului:

  • Oferirea noilor tehnologii autorităţilor responsabile de piaţa forţei de muncă;
  • Conectarea forței de muncă motivate la sectoarele public și privat;
  • Oferirea unei șanse mai bune de angajare în câmpul muncii pe piața locală a absolvenților.

Realizări

  • Primul Centru de instruire din cele patru a fost deschis la Chișinău;
  • Noi instrumente, cum ar fi tehnologii și metode de dezvoltare a carierei, căutarea locurilor de muncă și antreprenoriatul adaptate și lansate cu succes la Chișinău;
  • Peste 105 persoane au beneficiat de instruire și consultații personalizate ale Centrului de instruire de la Chișinău, dintre care 67 s-au angajat în cîmpul muncii în Moldova.

DonatoriDonatori 2013 2014 2013
Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei $249,390 $331,058 $171,120
PNUD $18,750 $60,000 $41,250
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2013-2015
Buget total:
US$ 871,568
Domeniu de intervenție:
Dezvoltare incluzivă
Manager de proiect :
Dumitru Vasilescu, dumitru.vasilescu@undp.org
Parteneri:
Ministerul Economiei, Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, donatori, societatea civilă și sectorul privat