Dezvoltare incluzivă

 • Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncăAntreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncă11.03.2014
  Proiectul își propune să creeze și să gestioneze centre de dezvoltare a carierei în patru regiuni importante ale Republicii Moldova, care vor instrui și ajuta șomerii și absolvenți calificați în obținerea unui loc de muncă decent pe piața locală.

 • Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare UmanăFormularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană04.09.2013
  Proiectul susține formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană (RNDU) și a analizelor de politici în domenii cheie de dezvoltare care complementează RNDU. RNDU introduce conceptul de dezvoltare umană în dialogul politic național prin intermediul diferitor indicatori ai dezvoltării umane și recomandări de politici, precum și prin procesul de colectare și consultare a datelor disponibile în țară.

 • Susţinerea Măsurilor de Promovare a ÎncrederiiSusţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii18.09.2014
  Programul contribuie la sporirea gradului de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin implicarea autorităţilor locale, organizaţiilor societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate, precum şi prin asigurarea dezvoltării economice şi sociale a comunităţilor locale.

 • Promovarea comerțului și sporirea capacităților de producție a producătorilor de fructe proaspetePromovarea comerțului și sporirea capacităților de producție a producătorilor de fructe proaspete04.09.2013
  Parte a inițiativei regionale ”Asistență în domeniul comerțului pentru Asia Centrală, Caucazul de Sud şi țările de Vest ale CSI”, proiectul susține creșterea economică favorabilă incluziunii prin promovarea comerțului și sporirea competitivității țărilor pe piețele internaționale.

 • Programul comun de dezvoltare locală integratăProgramul comun de dezvoltare locală integrată17.10.2014
  Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este principalul partener al Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare, care îşi propune să promoveze autonomia autorităţilor administraţiei publice locale şi să asigure accesul tuturor oamenilor, în special al celor vulnerabili, la servicii publice de calitate.

DEZVOLTARE INCLUZIVĂ
thumbnail

Reducerea sărăciei și a disparităților regionale prin crearea oportunităților economice, îmbunătățirea accesului la educație și asistență medicală de calitate, servicii publice mai eficiente și accesibile, precum și crearea locurilor de muncă se numără printre prioritățile strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2020, strategiilor sectoriale, angajamentelor naționale ODM, tratatelor internaționale și regionale, și a cadrului de cooperare UE-Moldova.

MAI MULT DESPRE DEZVOLTARE INCLUZIVĂ
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele