Dezvoltare incluzivă

  • Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncăAntreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncăProiectul își propune să creeze și să gestioneze centre de dezvoltare a carierei în cinci regiuni importante ale Republicii Moldova, care vor instrui și ajuta șomerii, absolvenți calificați și migranții reveniți acasa în obținerea unui loc de muncă decent pe piața locală.

  • Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel localProiectul își propune drept scop să încurajeze inovațiile în înființarea de întreprinderi mici și mijlocii și în procesul de dezvoltare a afacerilor pentru generarea de locuri de muncă sustenabile la nivel local și fortificarea capacităților APL de a gestiona în mod autonom astfel de procese.

  • Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare UmanăFormularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare UmanăProiectul susține formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană (RNDU) și a analizelor de politici în domenii cheie de dezvoltare care complementează RNDU. RNDU introduce conceptul de dezvoltare umană în dialogul politic național prin intermediul diferitor indicatori ai dezvoltării umane și recomandări de politici, precum și prin procesul de colectare și consultare a datelor disponibile în țară.

  • Integrarea Migrației în DezvoltareProiectul își propune să sprijine Guvernul pentru a integra sistematic migrația în planificarea dezvoltării în scopul de a maximiza beneficiile migrației și reduce impactului negativ al migrației asupra dezvoltării economice și umane.

  • Programul Integrarea Migrației în Dezvoltarea LocalăProiectul are drept scop îmbunătățirea accesului la serviciile publice locale, prin abilitarea și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare locală durabilă. În acest sens, autoritățile publice locale și centrale vor fi abilitate să elaboreze și implementeze politici strategice care vizează migrația și să le coreleze cu procesele de dezvoltare locală; astfel contribuind la inițierea și implementarea în continuare a serviciilor comune și a inițiativelor generatoare de venituri, asigurând accesul egal pentru femei, copii, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, și pentru alte grupuri din localitățile țintă selectate.

  • Programul comun de dezvoltare locală integratăProgramul comun de dezvoltare locală integratăProgramul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este principalul partener al Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare, care îşi propune să promoveze autonomia autorităţilor administraţiei publice locale şi să asigure accesul tuturor oamenilor, în special al celor vulnerabili, la servicii publice de calitate.

  • Promovarea comerțului și sporirea capacităților de producție a producătorilor de fructe proaspetePromovarea comerțului și sporirea capacităților de producție a producătorilor de fructe proaspeteParte a inițiativei regionale ”Asistență în domeniul comerțului pentru Asia Centrală, Caucazul de Sud şi țările de Vest ale CSI”, proiectul susține creșterea economică favorabilă incluziunii prin promovarea comerțului și sporirea competitivității țărilor pe piețele internaționale.

  • Rețeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei în Republica MoldovaRețeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei în Republica MoldovaProiectul reprezintă o continuare logică a Proiectului ”Antreprenoriat inovator pentru angajarea durabilă a forței de muncă” implementat pe parcursul anilor 2013-2015 și prin intermediul căruia au fost deschise 5 Centre de Dezvoltare a Carierei, care la moment funcționează în Republica Moldova. Proiectul ”Rețeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei în Republica Moldova” va consolida intervenția de suport pentru angajarea în câmpul muncii, susținând funcționarea și dezvoltarea rețelei existente de 5 Centre, și va constitui o componentă complementară de antreprenoriat pentru a susține angajare pe cont propriu a șomerilor motivați cu idei antreprenoriale. Proiectul se va baza pe două componente inter-legate de angajare în câmpul muncii și promovarea antreprenoriatului.

  • Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (I-II)Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (I-II)Programul are ca scop abordarea necesităţilor comunităţilor din regiunea transnistreană prin sporirea accesului la serviciile economice şi sociale de bază, precum şi accesului la sursele de informare obiective şi diversificate. Proiectul îşi propune să promoveze desfăşurarea acţiunilor locale prin intermediul unei abordări comunitare ce reuneşte organizaţii din regiunea transnistreană şi restul Republicii Moldova pentru a conlucra asupra oportunităţilor de dezvoltare ce prezintă interes comun. Datorită stabilirii acestui obiectiv, proiectul se află in concordanţă deplină cu politica Comunităţii Europene pentru consolidarea societăţii civile, inclusiv Consensul European pentru Dezvoltare.

  • Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (III)Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (III)Programul contribuie la sporirea gradului de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin implicarea autorităţilor locale, organizaţiilor societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate, precum şi prin asigurarea dezvoltării economice şi sociale a comunităţilor locale.

DEZVOLTARE INCLUZIVĂ
thumbnail

Reducerea sărăciei și a disparităților regionale prin crearea oportunităților economice, îmbunătățirea accesului la educație și asistență medicală de calitate, servicii publice mai eficiente și accesibile, precum și crearea locurilor de muncă se numără printre prioritățile strategiei naționale de dezvoltare Moldova 2020, strategiilor sectoriale, angajamentelor naționale ODM, tratatelor internaționale și regionale, și a cadrului de cooperare UE-Moldova.

MAI MULT DESPRE DEZVOLTARE INCLUZIVĂ
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult