Proiecte

Dezvoltare incluzivă

 • Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (IV)Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (IV)Programul contribuie la sporirea gradului de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin implicarea autorităţilor locale, organizaţiilor societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate, precum şi prin asigurarea dezvoltării economice şi sociale a comunităţilor locale.

 • Integrarea Migrației în DezvoltareProiectul își propune să sprijine Guvernul pentru a integra sistematic migrația în planificarea dezvoltării în scopul de a maximiza beneficiile migrației și reduce impactului negativ al migrației asupra dezvoltării economice și umane.

 • Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (III)Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (III)Programul contribuie la sporirea gradului de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin implicarea autorităţilor locale, organizaţiilor societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate, precum şi prin asigurarea dezvoltării economice şi sociale a comunităţilor locale.

 • Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (I-II)Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (I-II)Programul are ca scop abordarea necesităţilor comunităţilor din regiunea transnistreană prin sporirea accesului la serviciile economice şi sociale de bază, precum şi accesului la sursele de informare obiective şi diversificate. Proiectul îşi propune să promoveze desfăşurarea acţiunilor locale prin intermediul unei abordări comunitare ce reuneşte organizaţii din regiunea transnistreană şi restul Republicii Moldova pentru a conlucra asupra oportunităţilor de dezvoltare ce prezintă interes comun. Datorită stabilirii acestui obiectiv, proiectul se află in concordanţă deplină cu politica Comunităţii Europene pentru consolidarea societăţii civile, inclusiv Consensul European pentru Dezvoltare.

 • Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncăAntreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncăProiectul își propune să creeze și să gestioneze centre de dezvoltare a carierei în cinci regiuni importante ale Republicii Moldova, care vor instrui și ajuta șomerii, absolvenți calificați și migranții reveniți acasa în obținerea unui loc de muncă decent pe piața locală.

 • Programul comun de dezvoltare locală integratăProgramul comun de dezvoltare locală integratăProgramul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este principalul partener al Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare, care îşi propune să promoveze autonomia autorităţilor administraţiei publice locale şi să asigure accesul tuturor oamenilor, în special al celor vulnerabili, la servicii publice de calitate.

 • Rețeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei în Republica MoldovaRețeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei în Republica MoldovaProiectul reprezintă o continuare logică a Proiectului ”Antreprenoriat inovator pentru angajarea durabilă a forței de muncă” implementat pe parcursul anilor 2013-2015 și prin intermediul căruia au fost deschise 5 Centre de Dezvoltare a Carierei, care la moment funcționează în Republica Moldova. Proiectul ”Rețeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei în Republica Moldova” va consolida intervenția de suport pentru angajarea în câmpul muncii, susținând funcționarea și dezvoltarea rețelei existente de 5 Centre, și va constitui o componentă complementară de antreprenoriat pentru a susține angajare pe cont propriu a șomerilor motivați cu idei antreprenoriale. Proiectul se va baza pe două componente inter-legate de angajare în câmpul muncii și promovarea antreprenoriatului.

 • Programul Integrarea Migrației în Dezvoltarea LocalăProiectul are drept scop îmbunătățirea accesului la serviciile publice locale, prin abilitarea și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare locală durabilă. În acest sens, autoritățile publice locale și centrale vor fi abilitate să elaboreze și implementeze politici strategice care vizează migrația și să le coreleze cu procesele de dezvoltare locală; astfel contribuind la inițierea și implementarea în continuare a serviciilor comune și a inițiativelor generatoare de venituri, asigurând accesul egal pentru femei, copii, tineri, vârstnici, persoane cu dizabilități, și pentru alte grupuri din localitățile țintă selectate.

 • Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel localProiectul își propune drept scop să încurajeze inovațiile în înființarea de întreprinderi mici și mijlocii și în procesul de dezvoltare a afacerilor pentru generarea de locuri de muncă sustenabile la nivel local și fortificarea capacităților APL de a gestiona în mod autonom astfel de procese.

 • Promovarea comerțului și sporirea capacităților de producție a producătorilor de fructe proaspetePromovarea comerțului și sporirea capacităților de producție a producătorilor de fructe proaspeteParte a inițiativei regionale ”Asistență în domeniul comerțului pentru Asia Centrală, Caucazul de Sud şi țările de Vest ale CSI”, proiectul susține creșterea economică favorabilă incluziunii prin promovarea comerțului și sporirea competitivității țărilor pe piețele internaționale.

 • Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare UmanăFormularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare UmanăProiectul susține formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană (RNDU) și a analizelor de politici în domenii cheie de dezvoltare care complementează RNDU. RNDU introduce conceptul de dezvoltare umană în dialogul politic național prin intermediul diferitor indicatori ai dezvoltării umane și recomandări de politici, precum și prin procesul de colectare și consultare a datelor disponibile în țară.

Guvernare democratică

 • Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneProiectul are scopul de a consolida capacitățile instituționale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în procesul realizării sarcinilor şi angajamentelor sale de integrare europeană.

 • Programul pentru democrație în Moldova Programul pentru democrație în MoldovaProgramul se concentrează pe consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, în vederea eficientizării principalelor funcții ale acestora și includerii aspectelor de gen și drepturile omului în procesul politic oficial.

 • Consolidarea Sistemului Statistic Naţional Consolidarea Sistemului Statistic NaţionalProiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. El ajută la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității, calității și utilizarea datelor statistice dezagregate pentru elaborarea politicilor în mod participativ.

 • Consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului de Interne pentru combaterea crimelorProiectul are drept scop consolidarea capacităților Ministerului de Interne în combaterea și prevenirea tuturor formelor de criminalitate prin intermediul integrării funcției de analiză a informațiilor în activitatea poliției și consolidarea capacităților în domeniul controlului și managementul armelor de calibru mic și armament ușor (SALW). Scopul final este de a contribui la un nivel crescut de securitate generală în țară.

 • Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica MoldovaMisiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica MoldovaAceastă Misiune este răspunsul la solicitarea Guvernului Republicii Moldova adresată către Uniunea Europeană în vederea acordării sprijinului pentru reformele democratice şi accelerarea asocierii politice şi economice dintre Uniunea Europeană şi Moldova.

 • Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi UcrainaMisiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi UcrainaMisiunea UE de Asistență la Frontieră în Moldova și Ucraina (EUBAM) a fost lansată în 2005, în urma unei cereri făcute în comun de președinții Republicii Moldova și a Ucrainei.

 • Promovarea și Protecția Drepturilor Omului Promovarea și Protecția Drepturilor OmuluiProiectul este un efort comun al echipei de țară ONU, care își propune să consolideze și să sprijine eforturile de consolidare a drepturilor omului în Republica Moldova. Scopul său final este de a integra drepturile omului în formularea și implementarea politicilor și pentru a consolida capacitățile actorilor statali și non-statali în domeniul drepturilor omului.

 • Suport pentru reforma în sectorul justițieiProiectul își propune să sprijine punerea în aplicare a Strategiei de reformare în sectorul justiției pentru 2011-2016, prin consolidarea capacităților Ministerului Justiției de a elabora, coordona și realiza reforma sectorului justiției. Suportul continuu se concentrează pe îmbunătățirea calității asistenței juridice, precum și accesul tinerilor vulnerabili la justiție.

 • Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de torturăProiectul își propune să contribuie la prevenirea torturii și luptei împotriva impunității pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, în special în ceea ce privește cei mai vulnerabili femeile şi bărbaţii cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale din instituţiile medicale de boli psihice.

 • Femeile în politica în MoldovaFemeile în politica în MoldovaSporirea nivelului de participare a femeilor în politică și la luarea deciziilor este fundamentală pentru democrație și esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. O inițiativă a PNUD-UN Women finanțată de Guvernul Suediei, programul are drept scop să sporească vocea și participarea femeilor în Moldova.

 • Centrul de Inovații Sociale din MoldovaCentrul de Inovații Sociale din MoldovaProiectul își propune să creeze un Centru de Inovații Sociale, care ar servi drept o platformă multilaterală pentru implicarea diferitor actori din diferite domenii (public, privat, non-profit, etc.) să identifice și să experimenteze inovațiile în soluționarea problemelor sociale.

 • Consolidarea capacității Comisiei Naționale de IntegritateObiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea capacității instituționale și funcționale a Comisiei Naționale de Integritate (CNI), astfel încât această instituție să fie capabilă să asigure integritatea, transparența și obiectivitatea în sectorul public și să contribuie la eforturile naționale de prevenire a corupției în Republica Moldova.

 • Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului conform recomandărilor Comitetelor Convenționale ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)Scopul general al proiectului ține de contribuirea la protecția și promovarea efectivă a drepturilor omului, egalității și non-discriminării în Republica Moldova, cu atenție deosebită acordată femeilor, minorităților, grupurilor marginalizate și celor vulnerabile.

 • Suport pentru Reforma Poliţiei în MoldovaThe overall objective of the project is to strengthen and support the comprehensive efforts in police reform in the Republic of Moldova. The project seeks to further strengthen the capacities of national stakeholders in specific areas with the focus on the tangible and visible results both for the target groups involved and the broader public.

 • Consolidarea supremației legii și protecției drepturilor omului în MoldovaScopul general al proiectului ține de consolidarea supremației legii și protecției drepturilor omului în Republica Moldova în corespundere cu standardele internaționale vizând drepturile omului, Strategia de reformă a sectorului justiției (2011 – 2016) și a Planului său de acțiuni, Planul național de acțiuni în domeniul drepturile omului (2011-2014) și integrarea abordării în baza drepturilor omului, egalității, problemelor de gen și incluziunii.

 • Costrucția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun PalancaObiectivul de bază a proiectului este construcţia din temelie a punctului de trecere a frontierei operat în comun la Palanca. Noul punct de trecere a frontierei va fi construit respectând toate standardele și principiile europene în domeniul administrării frontierelor şi va asigura condiții favorabile şi transparente facilitării comerţului, fluxului de pasageri şi de mărfuri. Rezultatul scontat pe termen lung este de a contribui la consolidarea relaţiilor de bună vecinătate, precum şi la facilitarea comerţului şi fluxurilor de pasageri între doua state.

 • Consolidarea Funcțiilor de Prevenire și Analiză a Centrului Național de AnticorupțieObiectivul general al proiectului este de a contribui la prevenirea efectivă a corupției, prin intermediul unor mecanisme îmbunătățite și inovatoare care facilitează evaluarea riscurilor de corupție, expertiza coruptibilității proiectelor de acte normative, testarea integrității și conștientizarea publicului pentru a promova zero toleranță față de fenomenul dat.

Mediu și energie

 • Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 2)Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 2)Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei în Republica Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova.

 • Îmbunătățirea acoperirii și gestionării eficienței sistemului de arii protejateSistemul de Arii Protejate (SAP) are drept scop să fortifice gradul de acoperire și gestionarea eficienței sistemului de arii protejate în Moldova prin pilotarea în cadrul larg al Rețelei Naționale de Mediu al Primului Parc Național din Moldova, precum și să consolideze capacitățile la nivel de sistem, instituțional și individual pentru crearea și gestionarea unui sistem reprezentativ de arii protejate.

 • Planificarea Biodiversității NaționalePlanificarea Biodiversității NaționaleProiectul sprijină Republica Moldova în realizarea obligațiunilor sale în cadrul Convenției privind Diversitatea Biologică. Acesta se axează pe elaborarea strategiilor pentru conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice în corespundere cu Planul Strategic al Convenției pentru 2011-2020 și Obiectivelor Aichi, precum și pe integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în planurile, programele și politicile trans-sectorale.

 • Reforma Fiscală de Mediu Reforma Fiscală de MediuProiectul are drept scop să consolideze capacitățile Ministerului Mediului de îmbunătățire a cadrului existent legal și de reglementare în domeniul aplicării taxelor de poluare, promovării tehnologiilor ecologice și subsidiilor îmbunătățite în energie și agricultură, care au un efect pozitiv asupra agenților economici și populației în general.

 • Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național OrheiClima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național OrheiProiectul răspunde la principalele provocări legate de biodiversitatea din arealul Parcului Național Orhei (33,792 ha) și zona sa tampon, cum ar fi vulnerabilitatea la schimbările climatice, pierderea biodiversității și ariei de pădure, eroziune de adâncime a solului și alunecări de teren, degradarea pășunilor și capacitatea redusă de păstorit pe pășunile existente.

 • Planul de management privind suprimarea eşalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC), etapa 1Implementarea Planului de management privind suprimarea eșalonată a HCFC, etapa 1 va contribui la reducerea durabilă a minimum 1,7 tone metrice din consumul național de HCFC până în 2015, contribuind la respectarea de către Republica Moldova a obiectivelor de control pentru HCFC din 2013 şi 2015.

 • Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor în MoldovaReducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor în MoldovaEconomia, populația și mediul ambiant ale Republicii Moldova sunt extrem de expuse și vulnerabile față de dezastrele naturale. Este de așteptat ca schimbările climatice să amplifice expunerea la hazardele meteorologice. Obiectivul acestui proiect este de a reduce riscurile climatice și ale dezastrelor în Moldova prin dezvoltarea capacităților de gestionare a riscurilor la nivel național și local.

 • Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările ClimaticeSuport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările ClimaticeEconomia, populația, și mediul Republicii Moldova sunt extrem de vulnerabile la variabilitatea și schimbarea climei. În viitor, se așteaptă o intensificare a impactului schimbărilor climatice, întrucât schimbările de temperatura si precipitațiile vor afecta activitatea economică a țării și sectoarele prioritare.

 • ESCO MoldovaESCO MoldovaProiectul ”ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiența energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice”, își propune să creeze o piață ESCO funcțională, durabilă și eficace în Moldova prin convertirea companiilor de engineering în companii de prestare a serviciilor energetice (ESCO). Acestea vor servi drept bază pentru sporirea eforturilor de reducere a emisiilor în sectorul de clădiri municipale din Moldova, care va duce la reducerea emisiilor de CO2 prin intermediul implementării contractelor de performanță energetică.

 • Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 1)Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 1)Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei în Republica Moldova.

 • Integrarea aspectelor de conservare a biodiversităţiiBiodiversity in Moldova struggle permanent threats in the result of human encroachment through land conversion; soil erosion; pollution; non-native and/ or invasive species; unsustainable grazing; habitat fragmentation because of infrastructure development; illegal logging, collection of rare plants, hunting and fishing; and climate change. Biodiversity mainstreaming project aims to enhance the effective biodiversity management outside Protected Areas in order to maintain the ecological integrity of Moldova’s ecosystems.

 • Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduseProgramul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduseObiectivul proiectului constă în acordarea de suport ţării pentru consolidarea Sistemului Naţional de Inventar a GES (gaze cu efect de seră), formularea Acţiunilor de atenuare adecvate la nivel naţional (abreviere în engl. NAMAs) în contextul Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse (abreviere din engl. LEDS), şi crearea sistemului de măsurare, raportare şi verificare (MRV) pentru a susţine implementarea şi evaluarea NAMA şi LEDS.

 • Programul de Granturi Mici (SGP) al Fondului Global de Mediu (GEF)Programul de Granturi Mici (SGP) al Fondului Global de Mediu (GEF)Lansat în 1992, SGP sprijină activitățile organizațiilor non-guvernamentale și comunitare din țările în curs de dezvoltare față de reducerea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, protecția apelor internaționale, reducerea impactului poluanților organici persistenți și prevenirea degradării solului, generînd mijloace de trai durabile.

Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult