Proiecte

Dezvoltare incluzivă

 • Antreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncăAntreprenoriat inovativ pentru ocuparea durabilă a forţei de muncă11.03.2014
  Proiectul își propune să creeze și să gestioneze centre de dezvoltare a carierei în patru regiuni importante ale Republicii Moldova, care vor instrui și ajuta șomerii și absolvenți calificați în obținerea unui loc de muncă decent pe piața locală.

 • Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare UmanăFormularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană04.09.2013
  Proiectul susține formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană (RNDU) și a analizelor de politici în domenii cheie de dezvoltare care complementează RNDU. RNDU introduce conceptul de dezvoltare umană în dialogul politic național prin intermediul diferitor indicatori ai dezvoltării umane și recomandări de politici, precum și prin procesul de colectare și consultare a datelor disponibile în țară.

 • Susţinerea Măsurilor de Promovare a ÎncrederiiSusţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii18.09.2014
  Programul contribuie la sporirea gradului de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin implicarea autorităţilor locale, organizaţiilor societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate, precum şi prin asigurarea dezvoltării economice şi sociale a comunităţilor locale.

 • Promovarea comerțului și sporirea capacităților de producție a producătorilor de fructe proaspetePromovarea comerțului și sporirea capacităților de producție a producătorilor de fructe proaspete04.09.2013
  Parte a inițiativei regionale ”Asistență în domeniul comerțului pentru Asia Centrală, Caucazul de Sud şi țările de Vest ale CSI”, proiectul susține creșterea economică favorabilă incluziunii prin promovarea comerțului și sporirea competitivității țărilor pe piețele internaționale.

 • Programul comun de dezvoltare locală integratăProgramul comun de dezvoltare locală integrată17.10.2014
  Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este principalul partener al Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare, care îşi propune să promoveze autonomia autorităţilor administraţiei publice locale şi să asigure accesul tuturor oamenilor, în special al celor vulnerabili, la servicii publice de calitate.

Guvernare democratică

 • Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene19.03.2014
  Proiectul are scopul de a consolida capacitățile instituționale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în procesul realizării sarcinilor şi angajamentelor sale de integrare europeană.

 • Programul pentru democrație în Moldova Programul pentru democrație în Moldova 05.11.2014
  Programul se concentrează pe consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, în vederea eficientizării principalelor funcții ale acestora și includerii aspectelor de gen și drepturile omului în procesul politic oficial.

 • Consolidarea Sistemului Statistic Naţional Consolidarea Sistemului Statistic Naţional 10.10.2013
  Proiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. El ajută la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității, calității și utilizarea datelor statistice dezagregate pentru elaborarea politicilor în mod participativ.

 • Consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului de Interne pentru combaterea crimelor15.10.2013
  Proiectul are drept scop consolidarea capacităților Ministerului de Interne în combaterea și prevenirea tuturor formelor de criminalitate prin intermediul integrării funcției de analiză a informațiilor în activitatea poliției și consolidarea capacităților în domeniul controlului și managementul armelor de calibru mic și armament ușor (SALW). Scopul final este de a contribui la un nivel crescut de securitate generală în țară.

 • Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova20.01.2014
  Această Misiune este răspunsul la solicitarea Guvernului Republicii Moldova adresată către Uniunea Europeană în vederea acordării sprijinului pentru reformele democratice şi accelerarea asocierii politice şi economice dintre Uniunea Europeană şi Moldova.

 • Integrarea Migrației în Dezvoltare18.10.2013
  Proiectul își propune să sprijine Guvernul pentru a integra sistematic migrația în planificarea dezvoltării în scopul de a maximiza beneficiile migrației și reduce impactului negativ al migrației asupra dezvoltării economice și umane.

 • Promovarea și Protecția Drepturilor Omului Promovarea și Protecția Drepturilor Omului 28.10.2013
  Proiectul este un efort comun al echipei de țară ONU, care își propune să consolideze și să sprijine eforturile de consolidare a drepturilor omului în Republica Moldova. Scopul său final este de a integra drepturile omului în formularea și implementarea politicilor și pentru a consolida capacitățile actorilor statali și non-statali în domeniul drepturilor omului.

 • Suport pentru reforma în sectorul justiției 28.10.2013
  Proiectul își propune să sprijine punerea în aplicare a Strategiei de reformare în sectorul justiției pentru 2011-2016, prin consolidarea capacităților Ministerului Justiției de a elabora, coordona și realiza reforma sectorului justiției. Suportul continuu se concentrează pe îmbunătățirea calității asistenței juridice, precum și accesul tinerilor vulnerabili la justiție.

 • Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de tortură13.06.2014
  Proiectul își propune să contribuie la prevenirea torturii și luptei împotriva impunității pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, în special în ceea ce privește cei mai vulnerabili femeile şi bărbaţii cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale din instituţiile medicale de boli psihice.

 • Femeile în politica în MoldovaFemeile în politica în Moldova15.07.2014
  Sporirea nivelului de participare a femeilor în politică și la luarea deciziilor este fundamentală pentru democrație și esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova. O inițiativă a PNUD-UN Women finanțată de Guvernul Suediei, programul are drept scop să sporească vocea și participarea femeilor în Moldova.

 • Centrul de Inovații Sociale din MoldovaCentrul de Inovații Sociale din Moldova30.10.2014
  Proiectul își propune să creeze un Centru de Inovații Sociale, care ar servi drept o platformă multilaterală pentru implicarea diferitor actori din diferite domenii (public, privat, non-profit, etc.) să identifice și să experimenteze inovațiile în soluționarea problemelor sociale.

Mediu și energie

 • Proiectul Energie şi Biomasă în MoldovaProiectul Energie şi Biomasă în Moldova02.01.2015
  Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei în Republica Moldova.

 • Îmbunătățirea acoperirii și gestionării eficienței sistemului de arii protejate 04.03.2014
  Sistemul de Arii Protejate (SAP) are drept scop să fortifice gradul de acoperire și gestionarea eficienței sistemului de arii protejate în Moldova prin pilotarea în cadrul larg al Rețelei Naționale de Mediu al Primului Parc Național din Moldova, precum și să consolideze capacitățile la nivel de sistem, instituțional și individual pentru crearea și gestionarea unui sistem reprezentativ de arii protejate.

 • Planificarea Biodiversității NaționalePlanificarea Biodiversității Naționale06.01.2014
  Proiectul sprijină Republica Moldova în realizarea obligațiunilor sale în cadrul Convenției privind Diversitatea Biologică. Acesta se axează pe elaborarea strategiilor pentru conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice în corespundere cu Planul Strategic al Convenției pentru 2011-2020 și Obiectivelor Aichi, precum și pe integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în planurile, programele și politicile trans-sectorale.

 • Reforma Fiscală de Mediu 06.01.2014
  Proiectul are drept scop să consolideze capacitățile Ministerului Mediului de îmbunătățire a cadrului existent legal și de reglementare în domeniul aplicării taxelor de poluare, promovării tehnologiilor ecologice și subsidiilor îmbunătățite în energie și agricultură, care au un efect pozitiv asupra agenților economici și populației în general.

 • Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național OrheiClima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național Orhei31.10.2013
  Proiectul răspunde la principalele provocări legate de biodiversitatea din arealul Parcului Național Orhei (33,792 ha) și zona sa tampon, cum ar fi vulnerabilitatea la schimbările climatice, pierderea biodiversității și ariei de pădure, eroziune de adâncime a solului și alunecări de teren, degradarea pășunilor și capacitatea redusă de păstorit pe pășunile existente.

 • Planul de management privind suprimarea eşalonată a hidroclorofluorocarburilor (HCFC), etapa 113.06.2014
  Implementarea Planului de management privind suprimarea eșalonată a HCFC, etapa 1 va contribui la reducerea durabilă a minimum 1,7 tone metrice din consumul național de HCFC până în 2015, contribuind la respectarea de către Republica Moldova a obiectivelor de control pentru HCFC din 2013 şi 2015.

 • Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor în MoldovaReducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor în Moldova20.08.2014
  Economia, populația și mediul ambiant ale Republicii Moldova sunt extrem de expuse și vulnerabile față de dezastrele naturale. Este de așteptat ca schimbările climatice să amplifice expunerea la hazardele meteorologice. Obiectivul acestui proiect este de a reduce riscurile climatice și ale dezastrelor în Moldova prin dezvoltarea capacităților de gestionare a riscurilor la nivel național și local.