Proiecte

Creştere incluzivă

 • Proiectul are la bază normele şi standardele Naţiunilor Unite privind drepturile omului şi are drept scop consolidarea capacităţii efective a persoanelor domiciliate în regiunea transnistreană de a se bucura de drepturile omului prin facilitarea îmbunătăţirii cadrului instituţional în domeniile ce ţin de dizabilităţi, violenţă în bază de gen, HIV, consumatori de droguri injectabile şi persoane în detenţie.

 • Scopul primordial este de a asigura populația Republicii Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană cu îmbunătățirea stării sănătății, protecției financiare, accesului echitabil și satisfacției privind serviciile de sănătate. În regiunea transnistreană obiectivul este de a asigura servicii comprehensive de sănătate de o calitate înaltă sau bună, cu un accent specific pe Sănătatea mamei și a copilului (SMC) și Imunizare.

 • Dezvoltarea afacerilor inovatoare pentru o creștere economică durabilă la nivel local

  Proiectul își propune drept scop să încurajeze inovațiile în înființarea de întreprinderi mici și mijlocii și în procesul de dezvoltare a afacerilor pentru generarea de locuri de muncă sustenabile la nivel local și fortificarea capacităților APL de a gestiona în mod autonom astfel de procese.

 • Formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană

  Proiectul susține formularea Rapoartelor Naționale de Dezvoltare Umană (RNDU) și a analizelor de politici în domenii cheie de dezvoltare care complementează RNDU.

 • Migrație şi dezvoltare locală

  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova a lansat Proiectul „Integrarea Migrației în Dezvoltarea Locală” (denumirea prescurtată – „Migraţie şi dezvoltare locală” (MiDL) care presupune abilitarea și mobilizarea migranților pentru o dezvoltare locală durabilă.

Guvernare efectivă

 • Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea cadrului operațional și funcțional al MAI pentru implementarea eficientă, transparentă și inclusivă a reformelor sectoriale în domeniul ordinii publice, protecției civile, securității hotarelor, migrației și azilului în conformitate cu prioritățile naționale și angajamentele internaționale, îmbunătățind eficacitatea designului și implementării politicilor sectoriale și ale serviciilor conform necesităților bărbaților și femeilor din Republica Moldova.

 • Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți protecția drepturilor omului și supremația legii prin consolidarea capacităţilor instituţionale ale actorilor cheie cu mandat în domeniul drepturile omului, justiție penală, buna guvernare și anti-corupție, pentru a îndeplini mai bine funcțiile lor de bază, precum și prin integrarea abordării bazată pe drepturile omului, egalitatea, aspecte de gen și incluziunea în activitatea lor cotidiană.

 • Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente

  Parteneriatul stabilit între Comisia Electorală Centrală și PNUD a contribuit la consolidarea instituției într-una profesionistă și aptă să desfășoare alegeri democratice, transparente și incluzive. Cu suportul PNUD, Comisia Electorală Centrală a reușit să aducă procesele electorale la un nivel avansat, datorită dezvoltării și implementării sistemului modern și inovativ – Sistemul Informațional Automatizat de Stat “Alegeri” (SIASA).

 • Obiectivul general al proiectului este de a contribui la prevenirea efectivă a corupției, prin intermediul unor mecanisme îmbunătățite și inovatoare care facilitează evaluarea riscurilor de corupție, expertiza coruptibilității proiectelor de acte normative, testarea integrității și conștientizarea publicului pentru a promova zero toleranță față de fenomenul dat.

 • Proiectul îşi propune să acorde suport Parlamentului Republicii Moldova în vederea consolidării capacităților în realizarea a funcțiilor legislativă, control și reprezentare în contextul realizării reformelor interne determinate de relațiile mai strânse cu UE.

Schimbare a climei, mediu și energie

 • ESCO Moldova

  Proiectul ”ESCO Moldova - Transformarea pieței pentru eficiența energetică urbană prin introducerea companiilor de servicii energetice”, își propune să creeze o piață ESCO funcțională, durabilă și eficace în Moldova prin convertirea companiilor de engineering în companii de prestare a serviciilor energetice (ESCO).

 • Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 2)

  Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova.

 • Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova

  Biodiversity in Moldova struggle permanent threats in the result of human encroachment through land conversion; soil erosion; pollution; non-native and/ or invasive species; unsustainable grazing; habitat fragmentation because of infrastructure development; illegal logging, collection of rare plants, hunting and fishing; and climate change.

 • Programul de Granturi Mici (SGP) al Fondului Global de Mediu (GEF)

  Lansat în 1992, SGP sprijină activitățile organizațiilor neguvernamentale și comunitare din țările în curs de dezvoltare față de reducerea schimbărilor climatice, conservarea biodiversității, protecția apelor internaționale, reducerea impactului poluanților organici persistenți și prevenirea degradării solului, generând mijloace de trai durabile.

 • Suport pentru procesul național de planificare a adaptării Republicii Moldova la schimbările climatice

  Economia, populația și mediul Republicii Moldova sunt extrem de vulnerabile la variabilitatea și schimbarea climei. În viitor se preconizează ca impactul schimbărilor climatice să se intensifice, întrucât schimbările de temperatură și precipitații vor afecta activitatea economică a țării, precum și populația ei.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD