Rețeaua Centrelor de Dezvoltare a Carierei în Republica Moldova

Descrierea proiectului:

Proiectul reprezintă o continuare logică a Proiectului ”Antreprenoriat inovator pentru angajarea durabilă a forței de muncă” implementat pe parcursul anilor 2013-2015 și prin intermediul căruia au fost deschise Centrele de Dezvoltare a Carierei în 5 regiuni din Republica Moldova (Chișinău, Rezina, Cahul, Bălți și Comrat). Proiectul are ca scop promovarea angajării în câmpul muncii și auto-ocuparea în Moldova prin dezvoltarea abilităților șomerilor de a realiza căutări individuale a unui loc de muncă și elabora/implementa planuri individuale de angajare, precum și cultivarea deprinderilor antreprenoriale ale beneficiarilor înalt motivați de a lansa afaceri noi la nivel local. Astfel, Proiectul implementează două componente distincte, dar inter-conectate, și anume una cu privire la angajarea în câmpul muncii și alta cu privire la antreprenoriat, Ca metode de lucru sunt utilizate instruirile şi simulările în grupuri depline, dar şi consilierea individuală.

Obiective:

  • Oferirea de noi tehnologii pentru autoritățile pieții muncii;
  • Stabilirea conexiunilor între forța de muncă motivată și sectorul public și cel privat;
  • Oferirea proaspeților absolvenți o șansă mai bună de angajare pe piața locală a muncii;
  • Încurajarea spiritului antreprenorial și facilitarea auto-ocupării prin susţinerea creării de noi afaceri.

Rezultate scontate:Rata de succes estimată este 60% pentru componenta de angajare în câmpul muncii și 10% pentru componenta de antreprenoriat.

Realizări:

  • 679 beneficiari în componenta de angajare, cu rata de angajare de 80%;
  • 60 beneficiari în componenta de antreprenoriat, cu rata de startare a afacerilor de 37%;
  • Din fondul pentru inițierea afacerilor au fost susţinute financiar crearea a 5 afaceri noi în 2015 şi 19 afaceri noi în 2016.

Buget:

Ani Donatori
Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei PNUD Starnet UE*
2015 127.440 USD      
2016 488.472 USD 40.000 USD   Vezi proiectul SARD
2017   32.916 USD 10.910 USD  

* ca parte a proiectului SARD

Cheltuieli:

Ani Valoarea
2015 119.003 USD
2016 513.513 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD