Proiectul de dezvoltare locală a raionului Taraclia

Descrierea proiectului:

Proiectul își propune să contribuie la reabilitarea infrastructurii sociale din raionul Taraclia. Este implementat în strânsă colaborare cu autoritățile publice locale din raionul Taraclia și răspunde direct la cele mai presante necesități ale populației din regiune. 

Obiective:

  • Construcția a 8 buvete, care vor deservi circa 30.000 de persoane din câteva localități rurale din raionul Taraclia;
  • Renovarea acoperișului căminului Universității de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia.

Locuitorii și autoritățile publice locale din toate cele opt comunități selectate pentru componenta „Apă curată” sunt implicați direct în identificarea celor mai relevante locații pentru construcția buvetelor și beneficiază de expertiză inginerească și de asistență bazată pe drepturile omului și sensibilă la dimensiunea de gen. În cadrul proiectului sunt dezvoltate sinergii cu alte proiecte de dezvoltare locală implementate de PNUD Moldova, în special cu Programul finanțat de UE “Susținerea agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia” (SARD).

Rezultate scontate:  • 32.360 de persoane din 8 comunități locale din raionul Taraclia vor dispune de acces la apă curată și sigură.
  • Studenții Universității de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia vor dispune de condiții mai bune de învățământ.
  • Reprezentanții administrației publice locale din 8 comunități locale din raionul Taraclia își vor îmbunătăți abilitățile.  

Buget:

Ani Guvernul Bulgariei
2015 275.000 Euro

Cheltuieli:

Ani Valoarea
2016 261.595 Euro

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD