Programul comun de dezvoltare locală integrată

Sumarul proiectului

 people at the marketplacePROGRAMUL PROMOVEAZĂ COMUNITĂŢI MAI PUTERNICE, ACCESUL LA SERVICII DE CALITATE ŞI PARTICIPAREA ACTIVĂ A OAMENILOR ÎN LUAREA DECIZIILOR. FOTO: PNUD

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este principalul partener al Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare, care îşi propune să promoveze autonomia autorităţilor administraţiei publice locale şi să asigure accesul tuturor oamenilor, în special al celor vulnerabili, la servicii publice de calitate.

PCDLI este implementat de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), cu susținerea financiară a Guvernului Danemarcei.
Coordonatorul National al PCDLI este Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova.

Scopurile proiectului:

  1. Îmbunătăţirea cadrului juridic şi de politici pentru asigurarea autonomiei administraţiei publice locale şi gestionării mai eficiente a resurselor locale;
  2. Sporirea capacităţilor autorităţilor administraţiei locale de a presta servicii publice eficiente şi accesibile, asigurând dezvoltarea durabilă şi incluziunea socială.

Realizări

1. Consolidarea cadrului juridic și de politici pentru sprijinirea autonomiei, eficienţei şi rentabilităţii autorităţilor publice locale:

  • Un nou sistem al finanțelor publice locale a fost aprobat de Parlament în anul 2013, și va fi aplicat din anul 2015, ceea ce va oferi primăriilor mai multă independență financiară, și le va permite să aloce mai multe fonduri pentru dezvoltarea locală;
  • Au fost elaborate și aprobate strategiile de descentralizare sectorială din domeniile educației, culturii, protecției sociale, tineretului și sportului, apei și sanitației, gestionării deșeurilor și resurselor naturale; a fost elaborat un proiect de lege privind delimitarea și înregistrarea proprietății publice la nivel central și local; a fost elaborat nomenclatorul competenţelor autorităţilor publice locale şi centrale în prestarea serviciilor publice;
  • A fost elaborată și aprobată metodologia de evaluare a APL, care va permite evaluarea capacităților administrative și instituționale ale primăriilor din Moldova;
  • Reprezentanții autorităților centrale de coordonare (Cancelaria de Stat, Comisia Paritară, Comisia parlamentară şi alte instituţii guvernamentale) şi mai mulți reprezentanți ai autorităţilor locale au fost instruiți în vederea implementării eficiente a reformei de descentralizare.

2. Crearea unor modele funcţionale de administraţii locale, consolidarea capacităţilor primăriilor de a presta servicii mai bune tuturor oamenilor:

  • Funcționarii din 30 de comunități țintă ale Programului au fost instruiți intensiv pentru a răspunde mai bine la nevoile femeilor şi bărbaţilor, în special ale celor din grupurilor vulnerabile;
  • Acum, oamenii din 20 de comunități au parte de servicii publice mai bune şi accesibile tuturor. Aceste servicii includ: iluminare stradală, gestionarea deșeurilor, săli de sport și spații amenajare pentru timpul liber pentru tineri, spații acoprite pentru piețe agricole, și alte servicii;
  • Mecanismul cooperării intercomunitare a fost testat în 10 grupuri de comunități. A fost elaborate și aprobate în Guvernul noi reglementări ce permit extinderea abordării intercomunitare și în alte regiuni din Moldova.

DonatoriDonatori 2013 2014
Guvernul Danemarcei $2.289,022 $2.501.405
Guvernul Suediei $311.642  -  
PNUD $180.000 $65.000
UN Women -
$82.710

Cheltuieli

2013 $764.185
2014 $2.254.008
2015 $2.257.630  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD