Abilitarea victimelor violenței în familie și a traficului de ființe umane în regiunea transnistreană a Moldovei

Sumarul proiectului:

Proiectul are scopul de a spori protecția victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane și violenței în familie prin consolidarea sistemului în stânga Nistrului.Proiectul a fost implementat de PNUD, OHCHR, Fondul ONU pentru Populație și OIM, cu participarea  UN Women și susținerea financiară a Guvernului Liechtenstein.

Obiective:

 • Acordarea unui sprijin în stabilirea, instituționalizarea și funcționarea reintegrării sociale/reabilitarea, inclusiv prin acordarea unui adăpost victimelor violenței și traficului de ființe umane;
 • Consolidarea capacității instituțiilor de profil în protejarea și promovarea drepturilor femeii la o viață fără violență, precum și a victimelor traficului de ființe umane;
 • Sensibilizarea publicului față de prevenirea, combaterea violenței în familie și a cazurilor de trafic de persoane;
 • Sporirea abilităților societății civile în: pledarea pentru un cadru de norme consolidate de protecție pentru victimele violenței domestice, ale traficului de ființe umane și a altor forme de violență împotriva femeilor; precum și pentru apărarea și solicitarea daunelor de către victime;
 • Educarea femeilor din zona rurală, în special din comunitățile marginalizate, astfel încât să contribuie la prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie, ceea ce va exercita un impact pozitiv asupra indivizilor în parte, dar și a comunităților în ansamblu.

Realizări: • A fost înființat un Centru temporar de adăpost pentru femei;
 • Consolidarea capacităților angajaților Centrului a fost asigurată;
 • 92 de persoane au beneficiat de servicii de asistență specializată, timp de 18 luni de la deschiderea Centrului;
 • Victimele violenței domestice și a traficului de ființe umane beneficiază de servicii specializate în centrele regionale din Rîbnița, Grigoriopol și Slobozia;
 • A fost consolidată platforma de combatere a violenței în regiune;
 • A fost stabilită o înțelegere cu autoritățile locale a de a crea un Centru de criză pentru femei la Tiraspol.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD