Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (III)

Sumarul proiectului

 bridge over riverProgramul unește oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului prin proiecte sociale și economice. Foto: Stiripozitive.eu/Mircea Zatușevschi

Programul contribuie la sporirea gradului de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin implicarea autorităţilor locale, organizaţiilor societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate, precum şi prin asigurarea dezvoltării economice şi sociale a comunităţilor locale.

Programul urmăreşte să asigure ca eforturile la nivel politic (negocieri in format 5+2 formale şi neformale) şi la nivel tehnic (grupurile de lucru privind promovarea încrederii) sunt susţinute de iniţiativele de dezvoltare şi de promovare a încrederii la nivel de comunitate, care încearcă să creeze o atmosferă general favorabilă pentru dialog şi cooperare la toate nivelurile.

Prin activitățile sale, programul are ca scop reducerea prejudecăţilor şi creşterea încrederii între oameni de pe ambele maluri ale Nistrului și de a îmbunătăți calitatea vieții lor.

Programul îmbunătățește capacitățile agenților economici din regiunea transnistreană pentru integrarea economică și accesul la piața UE, precum și stimulează cooperarea între actorii de afaceri de pe ambele maluri ale râului. Acesta are 5 domenii de intervenție:

 1. dezvoltarea afacerilor
 2. dezvoltarea societăţii civile
 3. renovarea infrastructurii sociale
 4. ocrotirea sănătăţii
 5. protecţia mediului ambiant

Scopurile proiectului:

 • Sporirea dezvoltării economice şi apropierea economică între cele două maluri ale Nistrului, prin promovarea colaborării bilaterale şi extinderea gamei de servicii de susținere a întreprinderilor;
 • Abilitarea comunităţilor locale şi actorilor de pe ambele maluri să participe la proiecte de colaborare care se adresează nevoilor urgente de dezvoltare şi asigurarea serviciilor publice esențiale;
 • Abordarea preocupărilor comune legate de protecția mediului ambiant prin crearea de oportunităţi și platforme de colaborare pe ambele maluri;
 • Stimularea dezvoltării societăţii civile prin consolidarea capacităţii ONG-urilor de a genera activităţi care să promoveze colaborarea şi să abordeze nevoile stringente de dezvoltare.

Realizări

 • Cel puțin 200 de întreprinderi mici şi mijlocii de pe ambele maluri ale Nistrului vor fi pregătite pentru a presta servicii de mai bună calitate; cel puțin 50 de parteneriate vor fi stabilite între oamenii de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Comunităţile vor fi abilitate să participe în procesul de dezvoltare locală cu cel puțin 40 de instituţii sociale renovate;
 • Societatea civilă de pe ambele maluri ale Nistrului se va activiza pentru a răspunde  nevoilor sociale ale comunităţilor locale cu cel puțin 30 de proiecte comune ale ONG-urilor de pe ambele maluri ale Nistrului implementate;
 • Contacte mai numeroase între actorii de pe ambele maluri din domeniile sociale, culturale, economice și de mediu;
 • Creșterea încrederii între cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului.

DonatoriDonator  2012 2013 2014
Uniunea Europeană 1.445.807 Euro
5.299.328 Euro
2.754.866 Euro
PNUD 264.170 Euro
590.080 Euro
245.749 Euro

Cheltuieli

2012 1.699.758  Euro
2013 4.945.463 Euro
2014 3.448.512 Euro

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD