Proiecte finalizate
  • [Finalizat] Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (III)
    2 aug. 2013

    Programul contribuie la sporirea gradului de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, prin implicarea autorităţilor locale, organizaţiilor societăţii civile, comunităţii de afaceri şi altor părţi interesate, precum şi prin asigurarea dezvoltării economice şi sociale a comunităţilor locale.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD