Planificarea biodiversității naționale

Sumarul proiectului:

lake and birds
Lacul natural Beleu este în pericol din cauza activităților economice în rezervația Prutul de Jos. Foto: Patricia Foster-Turley & Aurel Lozan.

Proiectul sprijină Republica Moldova în realizarea obligațiunilor sale în cadrul Convenției privind Diversitatea Biologică. Acesta se axează pe elaborarea strategiilor pentru conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice în corespundere cu Planul Strategic al Convenției pentru 2011-2020 și Obiectivelor Aichi, precum și pe integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în planurile, programele și politicile trans-sectorale.

Obiectivele proiectului:

  • Sprijinirea unui exercițiu participatoriu de evaluare a planificării biodiversității și elaborarea obiectivelor naționale în corespundere cu eforturile globale de reducere a pierderilor biodiversității și sporirii rezistenței ecosistemelor;
  • Actualizarea Strategiei Naționale în domeniul Biodiversității și a Planului de Acțiuni pentru a integra noile aspecte ale Convenției privind Diversitatea Biologică, valoarea serviciilor ecosistemului și promovarea unui ecosistem bazat pe adaptare și rezistență;
  • Promovarea Mecanismului Clearing House drept instrument pentru sporirea nivelului de conștientizare publică privind conservarea biodiversității și îmbunătățirea cooperării la nivel global.

Realizări:

flori
Strategia Națională în domeniul Bodiversității oferă un cadru favorabil pentru conservarea speciilor rare, sub amenințare sau în pericol ale florei și faunei din Moldova. Foto: Alexandru Teleuţă
  • Obiectivele de conservare a biodiversității elaborate în corespundere cu obiectivele Aichi pentru abordarea pericolelor de pierdere a biodiversității în cadrul Strategiei Naționale în domeniul Biodiversității și Planului de Acțiuni;
  • Valoarea economică a biodiversității și serviciilor ecosistemului evaluate și conectate la sectoarele principale pentru a facilita integrarea aspectelor de biodiversitate.

Donatori:Donatori 2012 2013
Fondul Global de Mediu
$63.558 $156.442
PNUD $2.000  

Cheltuieli:

2012 $59.213
Date generale
Statut:
Finalizat
Durata:
2012-2013
Buget total:
US$ 414.400
Domeniu de intervenție:
Mediu & Energie
Manager de proiect:
Alexandru Teleuta, bsapm@dnt.md
Parteneri:
Ministerul Mediului, Ministerul Finanțelor, Academia de Științe, Oficiul pentru Biodiversitate, Agenția Moldsilva, Fondul Național de Mediu, Mișcarea Ecologistă din Moldova, REC-Moldova, Ecospectr NGO, autoritățile publice locale