Energie și Biomasă (Faza 2)

Sumarul Proiectului


Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova. Proiectul va conduce la sporirea consumului de energie din biomasă, astfel stimulând producerea durabilă de energie şi dezvoltarea locală. Comunităţile beneficiare vor produce propria energie ce va genera crearea de noi afaceri şi locuri de muncă şi, nu în ultimul rând, va păstra mediul mai curat pentru generațiile viitoare.

Prima etapă a proiectului a fost implementată cu succes de PNUD în perioada 2011-2014. Datorită acestui fapt, în scopul consolidării sectorului bioenergetic în țară, Uniunea Europeană a alocat fonduri suplimentare pentru finanțarea extinderii proiectului, în mărime de 9,41 milioane Euro. Din ianuarie 2015, proiectul a intrat în cea de-a doua fază de implementare, cu mandat de activitate până în noiembrie 2017.

Obiectivele proiectului:

 • Replicarea activitățile de succes și extinderea acestora în regiunea din stânga Nistrului, UTA GagauzYeri și raionul Taraclia
 • Dezvoltarea sectorului privat bioenergetic în Republica Moldova în baza experienței și lecțiilor învățate în prima etapă a proiectului
 • Sporirea capacității actorilor cheie în domeniul bioenergiei,  asigurând durabilitatea și replicarea ulterioară a tehnologiilor eco
 • Sporirea nivelului de conștientizare și acceptare, promovarea beneficiilor utilizării surselor de energie din biomasă și asigurarea vizibilității rezultatelor proiectului.

Rezultate preconizate

 • 80 de centrale moderne pe biomasă instalate în instituţii publice, prioritar în comunităţile din  stânga Nistrului, UTA GagauzYeri, raionul Taraclia şi oraşele mici
 • în 21 de instituţii publice beneficiare, prioritar în grădiniţe şi centre de sănătate, vor fi instalate colectoare solare complementar la sistemele de încălzire pe biomasă 
 • 300 de cazane pe biomasă produse / asamblate în Republica Moldova
 • 250 de gospodării casnice și 50 de microîntreprinderi sprijinite să-și procure și să instaleze cazane pe biomasă în condiții preferențiale
 • 7 Parteneriate Public-Privatede prestarea serviciului de furnizare a energiei termice din biomasă lansate în ţară
 • Modele de producere a energiei termice din biomasă pilotate în2 colegii agricole/şcoli profesionale
 • Pilotarea producerii de biocombustibil din deşeurile acumulate de o întreprindere municipală de prestare a serviciilor intercomunitare
 • Co-finanțarea creării primului Laborator de testare a calității biocombustibilului
 • Autoritățile publice locale, funcționarii publici, profesorii ştiu cum să utilizeze şi multiplice tehnologiile eco, operatorii de cazane pe biomasă cunosc cum să opereze noile centrale termice, iar antreprenorii agricoli ştiu cum să transforme deşeurile în produs economic
 • Pilotarea unui curs vocaţional în şcolile profesionale pentru viitorii specialişti solicitaţi pe piaţa sectorului bioenergetic
 • Crearea unui Centru unic de instruire a operatorilor de cazane
 • Extinderea cursului de energie regenerabilă şi eficienţă energetică în şcolile din comunităţile beneficiare
 • Oferirea oportunităților de dezvoltare a capacităților pentru femeile de afaceri din sectorul bioenergetic
 • 3 Tabere de vară comune cu participarea copiilor din dreapta și din stânga Nistrului
 • Populația, autoritățile naționale și locale, sectorul privat, societatea civilă sunt bine informați despre oportunitățile și beneficiile Republicii Moldova în utilizarea energiei din surse regenerabile, în special din biomasă.

DonatoriDonator 2015 2016 2017
Uniunea Europeană $ 2.002.642 $ 6.710.707 $ 1.956.382
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2015-2017
Buget total:
9,41 milioane Euro
Domeniu de intervenție:
Mediu și Energie
Manager de proiect:
Alexandru Ursul, alexandru.ursul@undp.org
Parteneri:
Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Educației, Agenția pentru Eficiență Energetică, Fondul pentru Eficiență Energetică, Agențiile de Dezvoltare Regională, Producători agricoli, Asociațiile, mediul academic, autoritățile publice locale, societatea civilă, Delegația UE în Moldova, organizații donatoare
Spot video 1
Spot video 2
Ghid pentru comunităţi
Pliantul programului de subvenţionare
Buletinul Informativ "Energie şi biomasă"
Buletin: noiembrie-decembrie 2015
Vezi mai mult