Reforma Fiscală de Mediu

Sumarul proiectului:

Proiectul are drept scop să consolideze capacitățile Ministerului Mediului de îmbunătățire a cadrului existent legal și de reglementare în domeniul aplicării taxelor de poluare, promovării tehnologiilor ecologice și subsidiilor îmbunătățite în energie și agricultură, care au un efect pozitiv asupra agenților economici și populației în general.

Proiectul contribuie la ajustarea practicilor de administrare și celor operaționale ale Fondului Național Ecologic la cele mai bune standarde din Europa centrală și de vest pentru a asigura o dezvoltare și implementare durabilă a politicilor de protecție a mediului.

Obiectivele proiectului:

  • Formarea capacităților de implementare a reformei fiscale de mediu, care va spori beneficiile naționale și globale în domeniul mediului;
  • Sprijin în analiza, elaborarea și adoptarea subsidiilor, taxelor, amenzilor și altor instrumente fiscale;
  • Fortificarea capacităților Ministerului Mediului de promovare și comunicare a inițiativelor de îmbunătățire a protecției mediului;
  • Consolidarea capacităților Fondului Național Ecologic pentru îmbunătățirea regulamentelor și gestionarea operațională a Fondului;
  • Promovarea unei cooperări mai bune cu diferite instituții guvernamentale în promovarea și implementarea inițiativelor de protecție a mediului în diferite sectoare;
  • Îmbunătățirea utilizării datelor statistice disponbile în elaborarea, analiza și monitorizarea politicilor în baza datelor.

Realizări:

  • Recunoașterea și acceptarea necesității unei restructurări calitative a Fondului Național Ecologic prin reforma cadrului său instituțional și legal;
  • Gestionarea și operațiunile îmbunătățite conform celor mai bune practici europene asigură un mecanism durabil și eficient pentru finanțarea proiectelor de mediu;
  • Actori guvernamentali, ai societții civile și academia discută și recunosc practici mai bune de protecție a mediului;
  • Analiza domeniilor care oferă oportunități de îmbunătățire a sistemului actual de subsidii în sectorul energetic care poluiază cel mai mult în Moldova.

Donatori:Donator 2012 2013 2014
Fondul Global de Mediu
$43,319 $359,019 $101,229
OECD
$200,000  (contribuție în natură pe toată durata proiectului)
Guvernul Republicii Moldova
$250,000 (contribuție în natură pe toată durata proiectului)
PNUD $22,509 $ 30,000 $ 54,301

Cheltuieli:

2012 $ 70,000
Date generale
Statut:
Activ
Durata:
2012-2014
Buget total:
US$ 620,450
Domeniu de intervenție:
Mediu & Energie
Manager de proiect:
Mihail Roscovan, mihail.roscovan@undp.org
Parteneri:
Ministerul Mediului, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, Fondul Național de Mediu, Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură, academia, societatea civilă
Document de proiect
Environmental Fiscal Reform