Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor în Moldova

Sumarul proiectului


Moldova este afectată de dezastre naturale, precum seceta și inundațiile. În 2007, Moldova s-a confruntat cu cea mai severă secetă după 1947 afectând 80% din teritoriul țării și circa 135,000 oameni. Foto: ONU Moldova

Economia, populația și mediul ambiant ale Republicii Moldova sunt extrem de expuse și vulnerabile față de dezastrele naturale. Este de așteptat ca schimbările climatice să amplifice expunerea la hazardele meteorologice. Obiectivul acestui proiect este de a reduce riscurile climatice și ale dezastrelor în Moldova prin dezvoltarea capacităților de gestionare a riscurilor la nivel național și local.

Proiectul urmărește creșterea nivelului de inițiativă și leadership în vederea consolidării rezilienței țării la dezastre prin consolidarea capacităților de coordonare, conștientizare, informare și transferul tehnologic inovator. Pentru atingerea acestor scopuri,  va fi susținută elaborarea Strategiei Naționale de Gestionare a Riscurilor și operaționalizarea mecanismului de coordonare existent, considerat drept o platformă de mobilizare a cunoștințelor, prioritizare și pledoarie în domeniul reducerii riscurilor de dezastre la toate nivelele.

De asemenea, sunt întreprinse acțiuni de integrare a acestui domeniu în programele școlare, extinderea rețelei actuale în teritoriu, precum și consolidarea capacităților mass-media de comunicare a problemelor ce țin de riscurile dezastrelor. La nivel local, vor fi pilotate măsuri inovative de reducere a riscurilor de dezastre și managementul riscurilor climatice cu potențial de replicare în cadrul Schemei de Granturi Mici.

Instrumentarul pentru Gestionarea Riscurilor la Nivel Local, elaborat în Faza I, va fi extins pentru a cuprinde aspectele regionale ale evaluării și integrării riscurilor.

Scopurile proiectului:

 1. Consolidarea capacităților de coordonare, planificare și monitorizare pentru implementarea Strategiei Naționale de Gestionare a Riscurilor de Dezastre;
 2. Îmbunătățirea gradului de informare și de cunoștințe despre reducerea riscului de dezastre, precum și consolidarea sistemelor de învățământ;
 3. Extinderea și amplificarea la nivel regional și local a abordărilor de gestionare a riscurilor și  instrumentelor pentru consolidarea capacităților în vederea îmbunătățirii managementului de reducere a riscurilor de dezastre.

Rezultate

 • Strategia Națională de Gestionare a Riscurilor și Planul de Acțiune formulate într-o manieră participativă oferind posibilitatea intervențiilor prioritare pentru consolidarea coordonării, planificării și monitorizării capacităților în domeniul reducerii riscului de dezastre.
 •  Versiunea preliminară al Strategiei Naționale de Gestionare a Riscurilor este acum sensibilă la necesitățile de gen ceea ce va permite acționarea în diferite necesități incluzând femei, bărbați și deasemenea grupuri vulnerabile și marginalizate. 
 • Conceptul al Sistemului Național de Avertizare Timpurie este finalizat și implementarea sa va permite difuzarea averizărilor în timp util.
 • strategia de Comunicare și Prevenire este formulată pentru Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale.
  Sunt formulate recomandările pentru îmbunătățirea curriculum-ului RRD la diferite niveluri educaționale pentru principalele părți interesate. A fost realizată revizuirea curriculum-lui pentru Centrul de Instruire al SPCSE
 • Sunt consolidate capacitățile colaboratorilor al SPCSE, în utilizarea metodelor participative de educație.
 • Organizarea în mod regulat ședințelor de coordonare sectorială pentru părțile interesate în vederea consolidării cooperării și asigurării schimbului de experiență.
 • Strategia Națională de Gestionare a Riscurilor și Planul de Acțiune formulate într-o manieră participativă, oferind posibilitatea intervențiilor prioritare pentru consolidarea coordonării, planificării și monitorizării capacităților în domeniul reducerii riscului de dezastre;
 • Versiunea preliminară al Strategiei Naționale de Gestionare a Riscurilor include aspecte de gen, fapt ce va permite o mai bună abordare a necesitărilor femeilor, bărbaților și grupurilor vulnerabile și marginalizate.
 • Conceptul Sistemului Național de Avertizare Timpurie este finalizat, iar implementarea acestuia va permite difuzarea avertizărilor în timp util.

Donatori  2013-2016
PNUD US$ 500.00
Guvernul Moldovei, în natură
US$ 25.000

Cheltuieli

Decembrie 2013 US$ 20.739
Iunei 2014 US$ 131,943
Date generale
Statut
Activ
Durata proiectului
2013-2016
Acoperire geografică
Republica Moldova
Domeniu de intervenție
Mediu și Energie
ODM
7
Manager de proiect
Ecaterina Melnicenco, ecaterina.melnicenco@undp.org
Specialist de program/Lider de grup
Valeria Ieseanu, valeria.ieseanu@undp.org
Parteneri
Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale și centrele de instruire afiliate, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Centrului Republican de Instruire al S.P.C.S.E., Ministerul Educației, Autoritățile Publice Locale, ONG-uri și organizatii comunitare