Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național Orhei

Sumarul Proiectului

forest and houses
Parcul Național Orhei va deveni un model de succes pentru dezvoltarea comunităților locale și protecția diversității biologice din Republica Moldova. Foto: PNUD Moldova

Proiectul răspunde la principalele provocări legate de biodiversitate în arealul Parcului Național Orhei (33,792 ha) și zona sa tampon de protecție, cum ar fi vulnerabilitatea la schimbările climatice, pierderea biodiversității și suprafeței acoperite cu pădure, eroziunea de adâncime a solului și alunecări de teren, degradarea pășunilor și capacitatea redusă de support a pășunilor existente.

Va fi dezvoltat un model de management durabil al resurselor naturale din pășuni și păduri, care va ajuta la creșterea capacității ecosistemelor de a sechestra carbonul pentru a reduce riscurile climatice, cât și menținerea biodiversității și a valorilor economice în același timp. Aceste măsuri vor ajuta la prevenirea deteriorării ulterioare a resurselor naturale, sechestrarea mai bună a carbonului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea resurselor locale de pășune și pădure, promovarea unei mai bune înțelegeri a problemelor legate de impactul schimbărilor climatice și contribuția la dezvoltarea durabilă locală și regională.

Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea sistemelor inovatoare de gestionare a pădurilor și pășunilor comunitare pe întreg teritoriul parcului;
  • Ameliorarea a 500 ha de pășuni și împădurirea a 150 ha de terenuri erodate și non-productive;
  • Evitarea deteriorării ulterioare a resurselor naturale (biodiversitate, terenuri, păduri), absorbția carbonului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Promovarea unei înțelegeri mai bune a problemelor legate de efectele schimbărilor climatice asupra pășunilor și ecosistemelor forestiere și contribuirea la dezvoltarea durabilă locală/regională.

Rezultate preconizate

 logo national parl orhei
  • Efectuarea inventarierii pășunilor din cadrul Parcului Național Orhei;
    Dezvoltarea planurilor de gestionare a pășunilor și pădurilor comunitare din Parcul Național Orhei;
  • Ameliorarea a 500 ha de pășuni și împădurirea a 150 ha de terenuri degradate;
  • Punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a carbonului carbon și integritate ecologică a ecosistemelor natural. Incorporarea sistemului de monitorizare în cadrul sistemelor naționale de inventariere a carbonului;
  • Îmbunătățirea reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră prin prevenirea eroziunii solului.

DonatoriDonatori 2013 2014 2015 2016
Uniunea Europeană

$69.825

$369.079

$179.320 $76.581

Cheltuieli

2013 $ 69.825
2014 $ 369.079
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2013-2016
Budget total:
535.000 Euro
Domeniu de intervenție:
Mediu și Energie
Manager de proiect:
Alexandru Rotaru, alexandru.rotaru@undp.org
Partneri:
Ministerul Mediului, Agenția pentru Silvicultură Moldsilva, autoritățile publice locale din raionul Orhei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Asociațiile de fermieri, Agenția Relații Funciare și Cadastru, FAO, ONG-uri