Mediu și energie

 • Proiectul Energie şi Biomasă în MoldovaProiectul Energie şi Biomasă în Moldova02.01.2015
  Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei în Republica Moldova.

 • Îmbunătățirea acoperirii și gestionării eficienței sistemului de arii protejate 04.03.2014
  Sistemul de Arii Protejate (SAP) are drept scop să fortifice gradul de acoperire și gestionarea eficienței sistemului de arii protejate în Moldova prin pilotarea în cadrul larg al Rețelei Naționale de Mediu al Primului Parc Național din Moldova, precum și să consolideze capacitățile la nivel de sistem, instituțional și individual pentru crearea și gestionarea unui sistem reprezentativ de arii protejate.

 • Planificarea Biodiversității NaționalePlanificarea Biodiversității Naționale06.01.2014
  Proiectul sprijină Republica Moldova în realizarea obligațiunilor sale în cadrul Convenției privind Diversitatea Biologică. Acesta se axează pe elaborarea strategiilor pentru conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice în corespundere cu Planul Strategic al Convenției pentru 2011-2020 și Obiectivelor Aichi, precum și pe integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în planurile, programele și politicile trans-sectorale.

 • Reforma Fiscală de Mediu 06.01.2014
  Proiectul are drept scop să consolideze capacitățile Ministerului Mediului de îmbunătățire a cadrului existent legal și de reglementare în domeniul aplicării taxelor de poluare, promovării tehnologiilor ecologice și subsidiilor îmbunătățite în energie și agricultură, care au un efect pozitiv asupra agenților economici și populației în general.

 • Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național OrheiClima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național Orhei31.10.2013
  Proiectul răspunde la principalele provocări legate de biodiversitatea din arealul Parcului Național Orhei (33,792 ha) și zona sa tampon, cum ar fi vulnerabilitatea la schimbările climatice, pierderea biodiversității și ariei de pădure, eroziune de adâncime a solului și alunecări de teren, degradarea pășunilor și capacitatea redusă de păstorit pe pășunile existente.

MEDIU ȘI ENERGIE
thumbnail

Degradarea ecologică, poluarea și utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale se numără printre prioritățile principale ale agendei de dezvoltare ale Moldovei. Costurile economice, sociale și de sănătate ale degradării mediului ambiant și a infrastructurii deteriorate sunt mari, iar creșterea economică va continua să sporească presiunile asupra mediului și resurselor naturale.

MAI MULT DESPRE Mediu și energie
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele