Mediu și energie

  • Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 2)Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 2)Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei în Republica Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova îşi propune să contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova.

  • Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduseProgramul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduseObiectivul proiectului constă în acordarea de suport ţării pentru consolidarea Sistemului Naţional de Inventar a GES (gaze cu efect de seră), formularea Acţiunilor de atenuare adecvate la nivel naţional (abreviere în engl. NAMAs) în contextul Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse (abreviere din engl. LEDS), şi crearea sistemului de măsurare, raportare şi verificare (MRV) pentru a susţine implementarea şi evaluarea NAMA şi LEDS.

  • Integrarea aspectelor de conservare a biodiversităţiiBiodiversity in Moldova struggle permanent threats in the result of human encroachment through land conversion; soil erosion; pollution; non-native and/ or invasive species; unsustainable grazing; habitat fragmentation because of infrastructure development; illegal logging, collection of rare plants, hunting and fishing; and climate change. Biodiversity mainstreaming project aims to enhance the effective biodiversity management outside Protected Areas in order to maintain the ecological integrity of Moldova’s ecosystems.

  • Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor în MoldovaReducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor în MoldovaEconomia, populația și mediul ambiant ale Republicii Moldova sunt extrem de expuse și vulnerabile față de dezastrele naturale. Este de așteptat ca schimbările climatice să amplifice expunerea la hazardele meteorologice. Obiectivul acestui proiect este de a reduce riscurile climatice și ale dezastrelor în Moldova prin dezvoltarea capacităților de gestionare a riscurilor la nivel național și local.

  • Suport pentru Procesul Național de Planificare a Adaptării Republicii Moldova la Schimbările ClimaticeEconomia, populația, și mediul Republicii Moldova sunt extrem de vulnerabile la variabilitatea și schimbarea climei. În viitor, se așteaptă o intensificare a impactului schimbărilor climatice, întrucât schimbările de temperatura si precipitațiile vor afecta activitatea economică a țării și sectoarele prioritare.

MEDIU ȘI ENERGIE
thumbnail

Degradarea ecologică, poluarea și utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale se numără printre prioritățile principale ale agendei de dezvoltare ale Moldovei. Costurile economice, sociale și de sănătate ale degradării mediului ambiant și a infrastructurii deteriorate sunt mari, iar creșterea economică va continua să sporească presiunile asupra mediului și resurselor naturale.

MAI MULT DESPRE Mediu și energie
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult