Susținerea Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului conform recomandărilor Comitetelor Convenționale ONU și Revizuirii Periodice Universale (UPR)

Sumarul proiectului

Scopul general al proiectului ține de contribuirea la protecția și promovarea efectivă a drepturilor omului, egalității și non-discriminării în Republica Moldova, cu atenție deosebită acordată femeilor, minorităților, grupurilor marginalizate și celor vulnerabile. Consiliul pentru Egalitate și Oficiul Avocatului Poporului sunt cele două instituții naționale majore ce țin de domeniul drepturilor omului în Republica Moldova (RM), activând în special în sectorul egalității, non-discriminării, protecției și promovării drepturilor omului. Proiectul își propune drept scop să sporească axarea acestora pe obiectivele strategice de bază vizând drepturile omului și maximizarea impactului lor prin prisma integrării drepturilor omului și egalității, inclusiv egalității de gen, în acționarea pe marginea problemelor strategice și soluționarea cazurilor individuale.

Obiectivele proiectului:

  • Susținerea unui mediu propice pentru Instituțiile Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului;
  • Fortificarea capacităților organizaționale și durabilității Instituțiilor Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului;
  • Susținerea maximizării puterii Oficiului Avocatului Poporului și Consiliului pentru Egalitate pentru ca acestea să acționeze drept principalele Instituții Naționale ale Moldovei pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Omului.

Rezultate:

  • A fost susținută consolidarea unui mediu favorabil activității Instituțiilor Naționale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului (INPPDO) prin elaborarea și diseminarea pe larg a Studiului privind percepția discriminării în Republica Moldova pe parcursul anului 2015;
  • Capacitățile organizaționale și durabilitatea INPPDO consolidate prin susținerea dezvoltării profesionale a 19 reprezentanți (15 femei și 4 bărbați) ai Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și ai Oficiului Avocatului Poporului, în cadrul vizitelor de studiu organizate cu omologii din Letonia și Serbia, precum și în cadrul cursurilor de instruire la nivel internațional;
  • Gestionarea eficientă a cauzelor de către Consiliul pentru Egalitate susținută prin traducerea a 27 hotărâri ale Consiliului în din română în Rusă, 6 – în engleză, precum și publicarea acestora pe pagina web a instituției;
  • Dezvoltarea capacităților organizaționale și tehnice ale INPPDO asigurată prin procurarea echipamentului tehnic, inclusiv a unui sistem de înregistrare pentru Consiliul pentru Egalitate și a echipamentului necesar pentru monitorizarea eficientă a locurilor de detenție de către Oficiul Avocatului Poporului;
  • 18 reprezentanți ai INPPDO (13 femei și 5 bărbați) și-au sporit cunoștințele și capacitățile de monitorizare a implementării recomandărilor Evaluării Periodice Universale (UPR) și compilare a rapoartelor alternative pentru al doilea ciclu UPR;
  • Strategiile de comunicare ale celor două instituții elaborate și puse în aplicare;
  • INPPDO au sporit volumul informației publicate atât în română cât și rusă, lărgind astfel accesibilitatea paginilor lor web pentru minoritățile lingvistice.

DonatoriDonator 2015 2016
Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei $ 744.253,83
$ 678.325,75
PNUD   USD 14.000

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD