Consolidarea supremației legii și protecției drepturilor omului în Moldova

Sumarul proiectului

Scopul general al proiectului ține de consolidarea supremației legii și protecției drepturilor omului în Republica Moldova în corespundere cu standardele internaționale vizând drepturile omului, Strategia de reformă a sectorului justiției (2011 – 2016) și a Planului său de acțiuni, Planul național de acțiuni în domeniul drepturile omului (2011-2014) și integrarea abordării în baza drepturilor omului, egalității, problemelor de gen și incluziunii. Proiectul își propune drept scop să consolideze capacitățile actorilor naționali în domeniile specifice de combatere a corupției, dezvoltare a capacităților Curții Constituționale și fortificare a cadrului și mecanismelor de protecție a drepturilor omului cu un accent pe rezultate tangibile și vizibile atât pentru grupurile țintă implicate, cât și pentru publicul mai vast.

 • Fortificarea cadrului legal și cunoștințelor întru combaterea corupției în sectorul justiției;
 • Consolidarea capacităților instituționale ale Curții Constituționale a Republicii Moldova;
 • Fortificarea mecanismelor de protecție a drepturilor omului.

Realizări

 • Ghid metodologic pentru ofițerii de urmărire penală, procurorii și judecătorii de instrucție de investigare a cazurilor de corupție;
 • Reprezentanții Centrului Național Anticorupție, Consiliul Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale instruiți în aplicarea Ghidului Metodologic;
 • Strategia de comunicare a Curții Constituționale a Republicii Moldova elaborată și pusă în aplicare;
 • Constituția Republicii Moldova tradusă în limbile romani, găgăuză, ucraineană și bulgară, precum și publicată în limbajul Braille;
 • Studiul „Consolidarea rolului Curții Constituționale a Republicii Moldova”  prezentat și discutat;
 • Capacitățile angajaților Curții Constituționale a Republicii Moldova consolidate prin vizite de studiu în Letonia și Lituania;
 • Fondul de carte al Curții Constituționale a Republicii Moldova suplinit cu noi volume;
 • Un studiu de fezabilitate privind ratificarea de către Republica Moldova a Protocolului opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități realizat;
 • Activități îndreptate spre ratificarea Protocolului opțional la Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale și a Protocolului opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

DonatoriDonator 2014 2015 2016
Ministerul Afacerilor Externe al Austriei US$ 35.497
US$ 157.748,38
US$ 10.551,92

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD