Consolidarea capacității Comisiei Naționale de Integritate

Sumarul proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la consolidarea capacității instituționale și funcționale a Comisiei Naționale de Integritate (CNI), astfel încât această instituție să fie capabilă să asigure integritatea, transparența și obiectivitatea în sectorul public și să contribuie la eforturile naționale de prevenire a corupției în Republica Moldova.    

Scopurile proiectului:    

 • Dezvoltarea capacității CNI de planificare strategică, de analiză și de prevenire a averilor nejustificate a persoanelor care dețin funcții publice sau de demnitate publică;  
 • Consolidarea capacității CNI de implementare a standardelor naționale și internaționale de prevenire a conflictului de interese și acordarea suportului metodologic privind punerea în aplicare a acestora în sectorul public;                    
 • Îmbunătățirea cadrului legal, care să asigure revizuirea mandatului și rolului CNI în procesul de prevenire a conflictului de interese, a averilor nejustificate și a încălcărilor regimului juridic al incompatibilităților în sectorul public;
 • Consolidarea transparenței activității CNI și deschiderii acesteia față de mass-media și ONG-uri;
 • Acordarea suportului în vederea dezvoltării parteneriatelor dintre CNI și instituțiile de formare continuă a judecătorilor și a funcționarilor publici din Republica Moldova;     
 • Sprijinirea dezvoltării parteneriatelor cu instituțiile similare din alte state.

Rezultate preconizate și realizări

Rezultate preconizate:

 • Capacitățile CNI de planificare strategică, de implementare a legislației privind conflictului de interese și de declarare a averilor în sectorul public și de analiză în domeniul prevenirii corupției consolidate;
 • Procese interne de organizare și funcționare a CNI îmbunătățite;
 • Mediu juridic pentru funcționarea eficientă a CNI creat;                              
 • Parteneriatele cu instituțiile de formare continuă, mass-media, ONG-uri și actorii externi stabilite.

Realizări

 • Competențele și abilitățile personalului CNI în domeniul formării colectărilor de declarații de avere și interese personale din cadrul instituțiilor publice și de elaborare a modificărilor legislative au fost îmbunătățite;
 • Amendamentele la cadrul normativ în vederea revizuirii mandatului și rolului CNI în procesul de prevenire a conflictului de interese, a averilor nejustificate și a încălcării regimului juridic al incompatibilităților în sectorul public au fost elaborate;
 • Dezbateri publice a amendamentelor cu actorii interesați, inclusiv societatea civilă au fost organizate.    

Cheltuieli2015 USD 102.486,59
2014 USD 56.136,94

Donatori

Donator Suma
Guvernul României USD 132.000
CNI
USD 3.000
PNUD USD 28.000

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD