Programul pentru democrație

Descrierea proiectului:

woman speaking at the mike

Programul pentru democrație urmărește consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, prin îmbunătățirea funcțiilor de bază ale instituțiilor, sporind prezența aspectelor ce vizează dimensiunea de gen și drepturile omului în procesele politice și electorale.

Suportul parlamentar și electoral sunt părți integrale ale asistenței PNUD pentru o guvernare democratică în întreaga lume. PNUD ajută națiunile să dezvolte sau să reînnoiască cadrul democratic pentru a îmbunătăți aspectele de reprezentare, responsabilitate democratică și transparență întru beneficiul cetățenilor.

Obiectivul Programului pentru democrație constă în îmbunătățirea calității proceselor democratice din Moldova și alinierea acestora la standardele europene.

Obiective:

 • Calitatea proceselor politice îmbunătățită;
 • Calitatea funcțiilor de reprezentare și control ale Parlamentului îmbunătățită;
 • Procese electorale incluzive, moderne și transparente de către instituțiile de management electoral asigurate.

COMPONENTA PARLAMENTObiectivul 1 Consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului pentru a întruni standardele europene privind aspectele de gen și drepturile omului

Rezultate scontate:

 1. O platformă incluzivă a femeilor deputate creată în Parlament
 2. O abordare comună a standardelor internaționale privind drepturile omului
 3. Relații consolidate de cooperare a Parlamentului cu Instituția Avocatului Parlamentar (Ombudsman)

Obiectivul 2 Consolidarea funcțiilor legislativă și de control ale Parlamentului

Rezultate scontate:

 1. Consolidarea controlului parlamentar în domeniul drepturilor omului
 2. Consolidarea controlului parlamentar în executarea bugetului

Obiectivul 3 Promovarea calității rolului reprezentativ al Parlamentului și încurajarea unei interacțiuni mai strânse între deputații Parlamentului, cetățeni și societatea civilă

Rezultate scontate:

 1. Sporirea interacțiunii dintre deputați, cetățeni și societatea civilă
 2. Crearea și dezvoltarea cel puțin a 3 Oficii teritoriale de informare a Parlamentului
 3. Audieri publice descentralizate

Realizări:

 • Pe parcursul ultimilor 4 ani, procesul legislativ beneficiază de consultări publice și vizite în teritoriu. Controlul parlamentar privind executarea bugetului și implementarea legislației se desfășoară prin intermediul Comisiilor parlamentare care sunt mai bine informate și au capacități îmbunătățite. Funcția de reprezentare a fost consolidată prin comunicare cu cetățenii și acces sporit la informație. Drept exemplu sunt cele 4 Oficii Teritoriale de Informare a Parlamentului deschise la Edineț, Orhei, Leova și Comrat. Au fost consolidate capacitățile atât a deputaților, cât și a funcționarilor din Parlament pentru o mai bună revizuire a politicilor, aspectelor legislative și bugetare, precum și pentru o supraveghere mai eficientă a implementării acestora.
 • Programul a susținut constituirea Platformei de dialog comun a femeilor deputate din Parlament. Programul a oferit suport în realizarea primului Audit de gen în Parlament și elaborarea proiectului Planului de acţiuni pe aspectele egalității de gen pentru anii 2015-2017. Egalitatea de gen și drepturile omului sunt integrate în Procedurile operaționale standard ale Oficiilor Teritoriale de Informare a Parlamentului.
 • Parlamentul utilizează tot mai mult mecanisme de control stabilite cu suportul Programului, inclusiv audierile publice și vizitele în teritoriu. Au fost elaborate Proceduri pentru funcționarea Centrului de Vizite și Informare al Parlamentului. Au fost organizate instruiri cu privire la tehnici de comunicare și abilități de prezentare pentru deputații și funcționarii din cadrul Parlamentului.
 •  Programul a oferit suport Parlamentului în consolidarea capacităților de elaborare a proiectelor de legi. Au fost elaborate amendamente la Regulamentul Parlamentului, ceea ce a contribuit la consolidarea rolului comisiilor în aspectele Uniunii Europene. A fost creat Consiliul pentru Integrare Europeană care asigură un control parlamentar comprehensiv în vederea implementării Acordului de Asociere UE-Moldova și Acordului de liber schimb.
 • Programul a oferit suport în procesul de consolidare a rolului Parlamentului și  deputaților în prevenirea și combaterea corupției. Prin intermediul expertizei specializate, Programul a oferit suport Parlamentului în procesul de punere în aplicare a Instrumentului de Auto-apreciere Anti-corupție pentru parlamentari, astfel fiind analizată eficiența Parlamentului în lupta împotriva corupției în Republica Moldova. În scopul asigurării continuității şi sustenabilității, a fost elaborat și aprobat Planul de Acțiuni pentru consolidarea capacităților Parlamentului în combaterea corupției 2016-2018, care include circa 60 de acțiuni. Cu suportul Programului, 8 Deputați, reprezentanți ai diferitor fracțiuni, au constituit Biroul Național GOPAC Moldova, platformă care are drept scop lupta cu corupția.

COMPONENTA ELECTORALĂ

Obiectivul 1 Capacitățile administrației electorale la nivel central, teritorial și local de a desfășura alegeri incluzive și profesioniste sunt îmbunătățite, fiind integrate aspecte privind egalitatea de gen și drepturile omului.

Rezultate scontate:

 1. Comisia Electorală Centrală (CEC) integrează politicile legate de egalitatea de gen și drepturile omului în activitățile sale;
 2. Capacitățile CEC de implementare a legislaţiei privind finanţarea partidelor politice consolidate;
 3. Capacităţile administrației electorale din UTA Găgăuzia consolidate;
 4. Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) este o instituție profesionistă în domeniul instruirii electorale, cu planuri de dezvoltare strategică  bine definite și administratori electorali profesioniști, atât la nivel local, cât și raional.

Obiectivul 2 Cadrul strategic și legal este favorabil pentru un proces electoral de încredere și transparent bazat pe date oficiale, folosind evoluții tehnologice moderne.

Rezultate scontate:

 1. Conceptul SIASA revizuit și actualizat, dezvoltarea conceptului de vot electronic/votarea la distanță/internet;
 2. Dezvoltarea Conceptului Registrului de Stat al Alegătorilor;
 3. Un sistem electoral funcțional care îndeplinește obiectivele de incluziune a populației și se aliniază standardelor internaționale pentru drepturile omului și a persoanelor cu dizabilități.

Obiectivul 3 Sisteme informaționale de stat performante care asigură constant gestionarea proceselor electorale urmând cadrul strategic și legal, și evoluțiile tehnologice moderne.

Rezultate scontate:

 • Dezvoltarea Registrului de Stat al Alegătorului, asigurarea mentenanței și sporirea funcțiilor sistemelor IT ale CEC;
 • Asigurarea cadrului legislativ și strategic al sistemului de adrese și dezvoltarea Registrului de Stat al Adreselor;
 • Dezvoltarea registrelor cheie necesare pentru funcționarea Registrului de Stat al Alegătorilor;
 • Asigurarea interoperabilității între Registrul de Stat al Adreselor, Registrului de Stat al Alegătorilor, Registrul de Stat al Populației și alte registre.

Obiectivul 4 Public bine informat și implicat în procesele electorale la nivel central, teritorial și local

Rezultate scontate:

 1. Asigurarea campaniei de informare și sensibilizare a alegătorilor din grupurile vulnerabile și o mai bună înțelegere a proceselor electorale pentru comunitățile din UTA Găgăuzia;
 2. Consolidarea societății civile.

Realizări:

 • În premieră, în cadrul alegerilor parlamentare din 2014, Comisia Electorală Centrală (CEC) a utilizat metode avansate de administrare a alegerilor prin intermediul Sistemului Informatic Automatizat de Stat – Alegeri (SIASA), dezvoltat cu suportul Programului.
 • CEC a consolidat capacitățile instituționale de administrare a proceselor electorale, asigurând, astfel, transparența și incluziunea acestora.
 • Alegerile prezidențiale din 2016 au fost desfășurate în conformitate cu cele mai bune practici și standarde internaționale. Noi standarde regionale de calitate au fost stabilitate datorită instruirilor oferite de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) și prezentării inovative a datelor dezagregate pe criterii de gen pentru alegerile din anii 2014 și 2015.
 • CEC a consolidat colaborarea cu alte instituții publice centrale care dețin registre de stat ale populației, în vederea dezvoltării continue a Registrului de Stat al Alegătorilor, administrat de CEC, cum ar fi  Serviciul Stare Civilă, Centrul de Guvernare Electronică și ÎS Cadastru.
 • Reingineria business proceselor ale Serviciului Stare Civilă, noua Lege pe interoperabilitate pentru Centrul de Guvernare Electronică, precum și noul cadru legal al sistemului de adrese au fost elaborate pentru a asigura pe viitor un schimb de date mai eficient și calitativ.
 • Pe parcursul ciclurilor electorale din perioada 2012 - 2016, Programul a susținut CEC și CICDE în campaniile de informare a alegătorilor și a publicului larg, cu privire la procesul de vot.
 • În conformitate cu Legea 101, CEC a întreprins primii pași pentru realizarea proiectului pilot de votare prin internet, drept instrument de vot la distanță pentru Alegerile Parlamentare din 2018, asigurând atfel  incluziunea diasporei în procesele electorale. 

Buget:

Ani Donatori
Guvernul Suediei Guvernul Norvegiei Guvernul Danemarcei Guvernul Olandei PNUD USAID
Guvernul RM (CEC)
2012 995.857 USD   522.617 USD        
2013 1.214.513 USD   359.774 USD
    28.240 USD  
2014 1.734.522 USD 1.190.916 USD   40.003 USD     153.119 USD
2015 1.618.828 USD
          9.145 USD
2016

684.537 USD

520.958 USD     95.000 USD   37.706 USD

Cheltuieli:

Ani Valoarea
2012 1.518.440 USD
2013 1.479.368 USD
2014 2.079.139 USD
2015

2.262.655 USD

2016 1.564.502,15  USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD