Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Sumarul proiectului

Proiectul are scopul de a consolida capacitățile instituționale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în procesul realizării sarcinilor şi angajamentelor sale de integrare europeană.

Scopurile proiectului:

  • Consolidarea capacităţilor instituţionale ale MAEIE ca parte componentă a procesului de reformă a administraţiei publice;
  • Consolidarea capacităților MAEIE și a echipei de negociere (compus din reprezentanți ai diferitelor instituții publice din Republica Moldova) pentru Integrare Europeană, cu accent imediat pe negocierea Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova și, implicit, punerea sa în aplicare;
  • Consolidarea capacităţilor politice şi operaţionale în vederea sporirii impactului participării Moldovei în procesele de cooperare regională în domeniile dezvoltării sociale şi economice a ţări;
  • Dezvoltarea capacităţilor Departamentului Mass-media şi Relaţii cu Publicul pentru o comunicare internă şi externă mai bună a priorităţilor, activităţilor şi rezultatelor acestuia.

Realizări

  • Capacitățile naționale pentru a efectua negocieri și pregătirea pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu UE va fi  îmbunătățit, deoarece diplomații moldoveni și funcționarii publici au participat la consultări și negocieri, vizite de studiu/training-uri asupra problemelor  prioritare, au stabilit relații cu partenerii externi și diplomații europeni de nivel înalt;
  • Moldova a fost capabilă să avanseze considerabil în domenii-cheie și o mai bună pregătire pentru negocierea Acordului de Asociere și etapa de post-negociere, inclusiv negocierile DCFTA;
  • O mai mare implicare și responsabilitate în cooperarea regională, a adus standardele instituțiilor naționale din  Moldova în toate domeniile de dezvoltare mai aproape de principiile și valorile europene;
  • Instituțiile publice cheie au beneficiat de expertiză națională și internațională în aspecte ce țin de Acordul de Asociere și DCFTA. Au fost înregistrate progrese semnificative în ajustarea legislației naționale la normele și standardele UE în corespundere cu cerințele prevăzute de Acordul de Asociete și DCFTA.
  • Centrul de apel oferă informații consulare cetățenilor moldoveni în țară sau în străinătate, precum și cetățenilor străini. În prezent, Centrul de Apel oferă informații și consiliere pentru mai mult de 35 de vizitatori pe zi.

DonatoriDonator 2012 2013 2014 2015 Total
Guvernul Norvegiei $26.230,00 $29.083,00 $39.699,00 $465,00 $95.477,00
Guvernul Suediei $493.667,00 $342.691,00 $867.032,00 $64.135,00 $1.767.525,00
Guvernul României $134.134,00 $7.274,00     $141.408,00
Agenţia pentru Dezvoltare a Austriei $59.074,00       $59.074,00
Sida/TTF $3.119,00       $3.119,00
Total $716.224,00 $379.048 $906.731,00 64.600,00 $2.066.603,00

Cheltuieli

2015 $67.009,58
2014 $911.891,69

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD