Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova

Sumarul proiectului

 Echipa de experţi internaţionali de nivel înalt oferă suport principalelor instituţii publice în eforturile acestora de elaborare și implementare a agendei de integrare europeană a Guvernului. Foto: PNUD Moldova

Această Misiune este răspunsul la solicitarea Guvernului Republicii Moldova adresată către Uniunea Europeană în vederea acordării sprijinului pentru reformele democratice şi accelerarea asocierii politice şi economice dintre Uniunea Europeană şi Moldova.Misiunea prevede antrenarea unei echipe de experţi internaţionali de nivel înalt în cadrul principalelor instituţii publice pentru a oferi suport în eforturile acestora de elaborare și implementare a agendei de integrare europeană a Guvernului. Prima misiune a fost lansată în Ianuarie 2010, în timp ce faza curentă a proiectului a fost inițiată în ianuarie 2014, finalizarea acesteia fiind planificată pentru luna decembrie 2015.

Scopul proiectului:

Misiunea  sprijină Guvernul în implementarea agendei de reformă în domeniul integrării europeane, în special în dezvoltarea capacităților de realizare a Acordului de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și planul de acțiuni pentru liberalizarea vizelor.

Obiective specifice:

 1. Consolidarea elaborării politicilor, planificării strategice și a capacităților de gestionare a politicilor a ministerelor și agențiilor de stat responsabile pentru implementarea Acordului de Asociere  și liberalizarea vizelor;
 2. Fortificarea cunoștințelor și a nivelului de conștientizare a partenerilor privind politicile, legislația și regulamentele UE în domenii importante pentru realizarea Acordului de Asociere, DCFTA și punerea în aplicare a liberalizării vizelor.

Realizări pentru perioada ianuarie 2014 – iunie 2015

Indicatorii realizării obiectivului 1:

 • 360 note politice cu privire la implicarea de politici și cele mai bune practici ale UE elaborate;
 • 290 proiecte de documente politice și acte legislative referitoare la implementarea agendei elaborate;
 • toate ministerele  și agențiile își aduc la timp contribuțiile în vederea realizării Planului de Acțini și a documentelor de planificare;
 • 183 acte de politici strategice elaborate;
 • 169 evenimente consultative organizate;
 • 349 evenimente de sporire a capacității în domeniul elaborării de politici publice organizate;
 • 243 note politice în vederea sporirii capacității instituționale politice emise;
 • 104 metodologii de administrare a riscului aprobate și aplicate;
 • 408 contacte cu alte proiecte / programe / instrumente în domeniul implementării politicilor efectuate;
 • 47 intervenții de analiză ex-post a politicilor.

Indicatorii realizării obiectivului 2:

 • 129 activități comune între autoritățile naționale și instituțiile UE / ale statelor membre UE organizate;
 • 157 note politice / rapoarte depuse către delgația UE;
 • 101 note publice privind aspecte transversale de integrare elaborate;
 • 121 aplicații / fișe / Termeni de Referință depuse;
 • 1 strategie de finalizare elaborată.

DonatoriDonator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UE
€1.627.097,69 €2.335.376,17 €1.550.205,34 €1.949.973,60 €1.448.789 €965,859
PNUD $66.255 $56.225 $4.310,21 $169.986 -
 

Cheltuieli

2015 USD 673.792,19
2014 €1.343.993,97 Euro

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD