Suport pentru reforma în sectorul justiției

Sumarul proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a consolida și de sprijini eforturile cuprinzătoare de reformare a sectorului justiției în Republica Moldova, în scopul de a crește independența, responsabilizarea, imparțialitatea, eficiența și transparența sistemului de justiție, în conformitate cu Strategia de reformă a sectorului justiției (2011 - 2016) și planul de acțiuni. Proiectul urmărește să consolideze în continuare capacitățile actorilor naționali în implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiției în domenii specifice, cu accent pe rezultatele concrete și vizibile, atât pentru grupurile țintă implicate, cât și pentru publicul larg. Proiectul va aborda, de asemenea, activități care sunt la fel de importante pentru un progres constant în punerea în aplicare a reformei, dar nu au primit o atenție relevant încă. 

Scopurile proiectului:

  • Îmbunătățirea capacităților organelor de drept pentru a gestiona datele, pentru a colecta și a administra statisticile legate de justiția penală;
  • Consolidarea capacităților individuale și instituționale de prevenire și combatere a torturii și a impunității;
  • Consolidarea educaţiei vocaţionale pentru deţinuţii minori pentru resocializarea şi angajarea în câmpul muncii după eliberare;
  • Sprijinirea formulării politicilor privind taxele și impozitarea prestatorilor de servicii juridice;
  • Sprijin pentru expertiza reformei judiciare.

Realizări

  • E-sistem de înregistrare, evidență și gestionare a datelor legate de criminalitate, dezvoltat în cadrul programului de consolidare a capacităților individuale și instituționale pentru prevenirea și combaterea torturii și a impunității;
  • Consolidarea capacităților profesionale ale Departamentului de Instituţii Penitenciare în domeniul educaţiei vocaţionale pentru  deţinuţii minori;
  • Consolidarea capacităţilor individuale ale personalului locurilor de detenţie în prevenirea torturii;
  • Grupurile de lucru responsabile pentru implementarea reformei în sectorul justiției beneficiază de ghidare şi contribuţii.

DonatoriDonator 2011 2012 2013 2014 2015
PNUD US$ 47.275 US$ 133.176 US$ 196.824 US$ 22.710 US$ 33.700
Guvernul României -
- - US$  120.744 -
Procuratura Generală - - - US$ 160.11 -
Guvernul Italiei - - - - US$ 32.400

Cheltuieli

2014
 US$ 631.348,32
2012 US$ 133.176
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2011-2015
Domeniu de intervenție:
Guvernare democratică
Manager de proiect:
Alexandru Cocirta, alexandru.cocirta@undp.org
Parteneri:
Procuratura Generală, Departamentul Instituţiilor Penitenciare