Consolidarea Sistemului Statistic Naţional

Sumarul proiectului

Proiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. El ajută la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității, calității și utilizarea datelor statistice dezagregate pentru elaborarea politicilor în mod participativ.

Scopurile proiectului:

 • Armonizarea statisticii naționale la cerințele statistice ale Uniunii Europene;
 • Consolidarea capacității Biroului Național de Statistică (BNS) și ministerelor de resort pentru obținerea datelor dezagregate calitativ (în funcție de sex , vârstă, teritoriu geografic și alte dimensiuni;
 • Favorizarea unei mai bune cooperări privind mecanismele de control de calitate a datelor între BNS și a altor producători de date (administrațiilor publice centrale și locale responsabile de date oficiale și administrative);
 • Îmbunătățirea disponibilității datelor prin optimizarea sistemelor de date de diseminare, practici și instrumente, care să răspundă nevoilor utilizatorilor de date și sunt prezentate într-un format ușor de utilizat;
 • Implementarea mecanismelor instituționale de formare și dezvoltare a abilităților și cunoștințelor pentru producătorii și utilizatorii de date (funcționari publici, organizații ale societății civile, mass - media, mediul academic);
 • Îmbunătăţirea utilizării corespunzătoare a datelor statistice disponibile pentru procesul participativ de elaborare,analiză şi monitorizare a politicilor.

Realizări

 • Infrastructura statistică(metodologii, sistemul de indicatori şi rapoarte, instrumentarul statistic, fluxul informaţional) pentru monitorizarea obiectivelor, strategiilor, programelor naţionale şi/sau sectoriale revizuită şi armonizată la standardele internaţionale/UE;
 • Cercetări statistice tematice, pe subiecte puţin sau de loc explorate, în domeniul socio-demografic desfăşurate;
 • Statisticienii din ţară(BNS, oficiile teritoriale de statistică) instruiţi în ceea ce priveşte aplicarea metodologiilor moderne de desfăşurare şi evaluare a cercetărilor statistice;
 • Instrumentele şi practicile de diseminare a datelor statistice (publicaţii, pagina web a BNS, evenimente organizate, etc.) îmbunătăţite şi orientate spre utilizator;
 • Noi standarde şi cele mai bune practici internaţionale aplicate în statistica naţională datorită consolidării abilităţilor şi capacităţilor statisticienilor din ţară;
 • Cunoştinţe şi capacităţi îmbunătăţite ale diferitor parteneri (Guvern, ONG-uri şi instituţii academice) de a utiliza în mod corespunzător datele statistice în elaborarea şi analiza de politici şi programe bazată pe date.

DonatoriDonator 2013 2012 2014 2015
Guvernul României  -   $237.900 $ 143.034 -
UN Women $ 147.143 $ 89.700 $ 22.915 $ 68.415
PNUD $ 129.461 $ 40.000 - $ 13.000
ILO $26.640 $39.160 - -
UNICEF $18.407 $19.830 - $ 5.000
UNFPA $11.839 $14.898 $ 15.097 -

Cheltuieli

2014 $ 185.158
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2007-2013
Buget total:
US$ 1.694.213
Domeniu de intervenție:
Guvernare democratică
Manager de proiect:
Aurelia Spataru, aurelia.spataru@undp.org
Parteneri:
Biroul Național de Statistică, Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor, mediul academic, societatea civilă, mass-media
Note analitice - Utilizarea timpului în Republica Moldova
Vezi toate notele analitice - Utilizarea timpului în Republica Moldova

Calitatea capitalului uman care, în final, definește competitivitatea oricărei ţări, depinde în primul rând de timpul alocat de părinţi activităţilor de educaţie și dezvoltare cognitivă a copiilor, precum și de modul cum părinţii îngrijesc de copii.

mai mult