Programul pentru democrație în Moldova

Sumarul proiectului

woman speaking at the mike

Programul se concentrează pe consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, în vederea eficientizării principalelor funcții ale acestora și includerii aspectelor de gen și drepturile omului în procesul politic oficial.

În special, programul ajută la îmbunătățirea funcțiilor legislative, de supraveghere și de reprezentare ale Parlamentului, oferă o bază solidă pentru îmbunătățirea procesului electoral și oferă sprijin, atunci când este necesar, pentru un proces cuprinzător de reformă constituțională. Aceasta sprijină Parlamentul pentru a spori participarea societății civile și a cetățenilor în elaborarea politicilor și proceselor de supraveghere. Acesta, de asemenea, consolidează capacitățile deputaților din Parlament de a înțelege, elabora și monitoriza implementarea bugetului.

La Comisia Electorală Centrală, Programul sprijină crearea unui mediu favorabil pentru procesele electorale moderne incluzive.

Programul lucrează în parteneriat cu UNICEF, care are scopul de a consolida capacitatea parlamentarilor de a dezvolta, adopta și monitoriza legile, politicile și bugetele care oferă sprijin drepturilor femeilor și copilului.

Scopurile programului:

 • Îmbunătățirea calității proceselor politice oficiale ale Moldovei;
 • Stimularea calității funcțiilor reprezentative și de supraveghere ale Parlamentului;
 • Îmbunătățirea mediului instituțional pentru organele de conducere electorale care pot furniza procese electorale inclusive și moderne;
 • Îmbunătățirea procesului de înregistrare publică pentru moldoveni prin sprijinirea modernizării proceselor electorale din Republica Moldova;
 • Implementarea reformei constituționale printr-un proces incluziv și participativ.

Realizări

 • Regulamentul de procedură revizuit să definească în mod clar atribuțiile și competențele structurilor și actorilor Parlamentului, care vizează crearea funcționării efective și eficiente a Parlamentului;
 • Consultări publice ale comisiilor parlamentare, forumuri politice și stabilirea vizitelor de studiu organizate în Moldova pentru a identifica problemele la nivel local, aduna informații suplimentare despre punerea în aplicare a politicilor și legislației, și discutarea despre agenda de integrare europeană a Republicii Moldova;
 • Abilități de comunicare îmbunătățite în urma unui program de formare profesională în domeniul mass-media pentru membrii Parlamentului. 28 de parlamentari, inclusiv liderii de fracțiuni și comisii parlamentare, au posibilitatea de a îmbunătăți abilitățile lor în dezvoltarea și furnizarea de declarații publice clare;
 • Personalul  parlamentar are o mai bună înțelegere a procesului de evaluare a impactului de reglementare (RIA), care contribuie la o aplicarea mai eficientă a legislației, protejarea drepturilor și intereselor întreprinzătorilor și reducerea impactului de reglementare asupra afacerilor;
 • Membrii și personalul Comisiei Electorale Centrale (CEC) au cunoștințe și capacități mai bune, ca urmare a instruirilor în domeniul administrației electorale, drepturile omului, integrarea dimensiunii de gen  și de protecție a datelor;
 • Traning-uri specializate pentru departamentul  IT de la CEC permite o administrare mai eficientă a infrastructurii IT (hardware și baze de date) de la CEC precum și date legate de alegeri, cum ar fi listele electorale;
 • Capacitățile unității de Resurse Umane CEC consolidate prin cursuri de instruire cu privire la evaluarea performanței personalului  și Planul de dezvoltare a personalului;
 • Toate regulamentele interne CEC actualizate în conformitate cu legislația în serviciul public al Republicii Moldova . Acest lucru crește siguranța locului de muncă pentru funcționarii publici și, prin urmare, durabilitatea investițiilor în resursele umane ale CEC;
 • Un plan pentru îmbunătățirea procesului de înregistrare a alegătorilor elaborat și discutat în rândul principalelor instituții interesate - publice centrale , administrația locală, ONG-uri și comunitatea internațională;
 • Primul audit de gen al unei instituții din Moldova , CEC , realizat permite integrarea în continuare a problemelor de gen în activitatea CEC.

DonatoriDonator  
Guvernul Suediei $3.613.316,23
Guvernul Norvegiei $1.822.441,00
Guvernul Danemarcei $16.511,00
Guvernul Olandei $40.003,00
CEC

$154.929,00

Cheltuieli

2012 $ 188.023.00
2013 $ 1.493.183
2014 $ 2.103.832
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2012-2016
Budget total :
US$ 5.647.200,23
Domeniu de intervenție:
Guvernare democratică
Manager de portofoliu:
Alla Skvortova, alla.skvortova@undp.org
Parteneri:
Parlamentul Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală, societatea civilă