Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova

Sumarul proiectului


Echipa de experţi internaţionali de nivel înalt oferă suport principalelor instituţii publice în eforturile acestora de elaborare și implementare a agendei de integrare europeană a Guvernului. Foto: PNUD Moldova

Această Misiune este răspunsul la solicitarea Guvernului Republicii Moldova adresată către Uniunea Europeană în vederea acordării sprijinului pentru reformele democratice şi accelerarea asocierii politice şi economice dintre Uniunea Europeană şi Moldova.

Misiunea prevede antrenarea unei echipe de experţi internaţionali de nivel înalt în cadrul principalelor instituţii publice pentru a oferi suport în eforturile acestora de elaborare și implementare a agendei de integrare europeană a Guvernului. Prima misiune a fost lansată în Ianuarie 2010, în timp ce faza curentă a proiectului a fost inițiată în ianuarie 2014, finalizarea acesteia fiind planificiată pentru luna iunie 2015.

Scopul proiectului

Misiunea  sprijină Guvernul în implementarea agendei de reformă în domeniul integrării europeane, în special în dezvoltarea capacităților de realizare a Acordului de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) și planul de acțiuni pentru liberalizarea vizelor.

 • Consolidarea elaborării politicilor, planificării strategice și a capacităților de gestionare a politicilor a ministerelor și agențiilor de stat responsabile pentru implementarea Acordului de Asociere  și liberalizarea vizelor;
 • Fortificarea cunoștințelor și a nivelului de conștientizare a partenerilor privind politicile, legislația și regulamentele UE în domenii importante pentru realizarea Acordului de Asociere, DCFTA și punerea în aplicare a liberalizării vizelor.

Realizări (Ianuarie 2014 – Martie 2015)

Indicatorii realizării obiectivului 1:

 • 150 note politice cu privire la implicarea de politici și cele mai bune practici ale UE elaborate;
 • 119 proiecte de documente politice și acte legislative referitoare la implementarea agendei elaborate;
 • toate ministerele  și agențiile își aduc la timp contribuțiile în vederea realizării Planului de Acțini și a documentelor de planificare;
 • 129 acte de politici strategice elaborate;
 • 73 evenimente consultative organizate;
 • 102 evenimente de sporire a capacității în domeniul elaborării de politici publice organizate;
 • 116 note politice în vederea sporirii capacității instituționale politice emise;
 • 52 metodologii de administrare a riscului aprobate și aplicate;
 • 180 contacte cu alte proiecte / programe / instrumente în domeniul implementării politicilor efectuate;
 • 25 intervenții de analiză ex-post a politicilor.

Indicatorii realizării obiectivului 2:

 • 69 activități comune între autoritățile naționale și instituțiile UE / ale statelor membre UE organizate;
 • 86 note politice / rapoarte depuse către delgația UE;
 • 76 note publice privind aspecte transversale de integrare elaborate;
 • 73 aplicații / fișe / Termeni de Referință depuse;
 • 1 strategie de finalizare elaborată.

DonatoriDonator 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UE
€1.627.097,69 €2.335.376,17 €1.550.205,34 €1.949.973,60 €1.448.789 €965,859
PNUD $66.255 $56.225 $4.310,21 $169.986 -
 

Cheltuieli

2014 €1.343.993,97 Euro
Date Generale
Statut:
Activ
Durata:
2010-2015
Buget total:
US$ 11.446.340
Domeniu de intervenție:
Guvernare democratică
Manager de proiect:
Alexandru Stratulat, alexandru.stratulat@undp.org
Parteneri:
Cabinetul Prim-ministrului, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Procuratura Generală, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Mediului, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Centrul Național Anti-Corupție, Biroul Migrație și Azil, Serviciul Vamal, Inspectoratul Fiscal de Stat, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.