Guvernare democratică

  • Centrul de Inovații Sociale din MoldovaCentrul de Inovații Sociale din MoldovaProiectul își propune să creeze un Centru de Inovații Sociale, care ar servi drept o platformă multilaterală pentru implicarea diferitor actori din diferite domenii (public, privat, non-profit, etc.) să identifice și să experimenteze inovațiile în soluționarea problemelor sociale.

  • Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneProiectul are scopul de a consolida capacitățile instituționale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în procesul realizării sarcinilor şi angajamentelor sale de integrare europeană.

  • Consolidarea Funcțiilor de Prevenire și Analiză a Centrului Național de AnticorupțieObiectivul general al proiectului este de a contribui la prevenirea efectivă a corupției, prin intermediul unor mecanisme îmbunătățite și inovatoare care facilitează evaluarea riscurilor de corupție, expertiza coruptibilității proiectelor de acte normative, testarea integrității și conștientizarea publicului pentru a promova zero toleranță față de fenomenul dat.

  • Consolidarea Sistemului Statistic Naţional Consolidarea Sistemului Statistic NaţionalProiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. El ajută la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității, calității și utilizarea datelor statistice dezagregate pentru elaborarea politicilor în mod participativ.

  • Consolidarea capacităţilor naţionale de protejare a celor mai vulnerabile persoane din Republica Moldova de torturăProiectul își propune să contribuie la prevenirea torturii și luptei împotriva impunității pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană, în special în ceea ce privește cei mai vulnerabili femeile şi bărbaţii cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale din instituţiile medicale de boli psihice.

GUVERNARE DEMOCRATICĂ
Guvernare democratică

Guvernarea democratică este esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, oferind un cadru eficient pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul Moldovei acordă o importanță deosebită îmbunătățirii serviciilor publice, precum și realizării obiectivului cheie de integrare europeană.

MAI MULT DESPRE Guvernare democratică
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult