Guvernare democratică

  • Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneProiectul are scopul de a consolida capacitățile instituționale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în procesul realizării sarcinilor şi angajamentelor sale de integrare europeană.

  • Programul pentru democrație în Moldova Programul pentru democrație în MoldovaProgramul se concentrează pe consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, în vederea eficientizării principalelor funcții ale acestora și includerii aspectelor de gen și drepturile omului în procesul politic oficial.

  • Consolidarea Sistemului Statistic Naţional Consolidarea Sistemului Statistic NaţionalProiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. El ajută la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității, calității și utilizarea datelor statistice dezagregate pentru elaborarea politicilor în mod participativ.

  • Consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului de Interne pentru combaterea crimelorProiectul are drept scop consolidarea capacităților Ministerului de Interne în combaterea și prevenirea tuturor formelor de criminalitate prin intermediul integrării funcției de analiză a informațiilor în activitatea poliției și consolidarea capacităților în domeniul controlului și managementul armelor de calibru mic și armament ușor (SALW). Scopul final este de a contribui la un nivel crescut de securitate generală în țară.

  • Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica MoldovaMisiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica MoldovaAceastă Misiune este răspunsul la solicitarea Guvernului Republicii Moldova adresată către Uniunea Europeană în vederea acordării sprijinului pentru reformele democratice şi accelerarea asocierii politice şi economice dintre Uniunea Europeană şi Moldova.

GUVERNARE DEMOCRATICĂ
Guvernare democratică

Guvernarea democratică este esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, oferind un cadru eficient pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul Moldovei acordă o importanță deosebită îmbunătățirii serviciilor publice, precum și realizării obiectivului cheie de integrare europeană.

MAI MULT DESPRE Guvernare democratică
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult