Guvernare democratică

 • Consolidarea Capacităţilor Instituţionale ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene19.03.2014
  Proiectul are scopul de a consolida capacitățile instituționale ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) în procesul realizării sarcinilor şi angajamentelor sale de integrare europeană.

 • Programul pentru democrație în Moldova Programul pentru democrație în Moldova 05.11.2014
  Programul se concentrează pe consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului și Comisiei Electorale Centrale din Republica Moldova, în vederea eficientizării principalelor funcții ale acestora și includerii aspectelor de gen și drepturile omului în procesul politic oficial.

 • Consolidarea Sistemului Statistic Naţional Consolidarea Sistemului Statistic Naţional 10.10.2013
  Proiectul urmărește consolidarea sistemului statistic național prin îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor statistice socio-economice. El ajută la armonizarea statisticii oficiale cu standardele internaționale, precum și îmbunătățirea disponibilității, calității și utilizarea datelor statistice dezagregate pentru elaborarea politicilor în mod participativ.

 • Consolidarea capacităților instituționale ale Ministerului de Interne pentru combaterea crimelor15.10.2013
  Proiectul are drept scop consolidarea capacităților Ministerului de Interne în combaterea și prevenirea tuturor formelor de criminalitate prin intermediul integrării funcției de analiză a informațiilor în activitatea poliției și consolidarea capacităților în domeniul controlului și managementul armelor de calibru mic și armament ușor (SALW). Scopul final este de a contribui la un nivel crescut de securitate generală în țară.

 • Misiunea Uniunii Europene de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova20.01.2014
  Această Misiune este răspunsul la solicitarea Guvernului Republicii Moldova adresată către Uniunea Europeană în vederea acordării sprijinului pentru reformele democratice şi accelerarea asocierii politice şi economice dintre Uniunea Europeană şi Moldova.

GUVERNARE DEMOCRATICĂ
Guvernare democratică

Guvernarea democratică este esențială pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova, oferind un cadru eficient pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Guvernul Moldovei acordă o importanță deosebită îmbunătățirii serviciilor publice, precum și realizării obiectivului cheie de integrare europeană.

MAI MULT DESPRE Guvernare democratică
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele