Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse

Obiective

Obiectivul proiectului constă în acordarea de suport ţării pentru consolidarea Sistemului Naţional de Inventar a GES (gaze cu efect de seră), formularea Acţiunilor de atenuare adecvate la nivel naţional (abreviere în engl. NAMAs) în contextul Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse (abreviere din engl. LEDS), şi crearea sistemului de măsurare, raportare şi verificare (MRV) pentru a susţine implementarea şi evaluarea NAMA şi LEDS.

Aceasta va contribui semnificativ la promovarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse în Republica Moldova pînă în anul 2020.  “Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse” în Republica Moldova în continuare va răspunde necesităţilor şi lacunelor identificate în Comunicarea Naţională Trei (CNT) a Republicii Moldova către UNFCCC (2013), aşa cum este specificat în Capitolul 7 “Constrîngeri şi necesităţi conexe financiare, tehnice şi de capacităţi” şi va aduce Republica Moldova mai aproape de implementarea a NAMA prioritare, specificate în Anexele 2 şi 3 ale CNT (2013).  

Rezultatele aşteptate

  • Sisteme naţionale robuste pentru pregătirea inventarelor de emisii GES, elaborate să contribuie la formularea politicilor relevante, a planurilor şi acţiunilor de răspuns la schimbările climaterice;
  • Cel puţin două NAMA au fost elaborate pentru a implementa priorităţile naţionale cu privire la diminuarea emisiilor GES la nivel sectorial;
  • Sisteme MRV au fost instituite pentru a susţine implementarea NAMA şi LEDS.

Realizarea rezultatelor menţionate mai sus trebuie să susţină ţara în crearea unui sistem naţional robust de calculare a emisiilor GES şi stabilirea unui sistem de monitorizare, raportare şi verificare pentru Rapoartele de actualizare bienale şi Comunicările Naţionale în cadrul UNFCCC, pentru LEDS şi NAMA propuse. În acelaşi context, ţara va fi capabilă să identifice cele mai potrivite opţiuni de implicare a sectorului privat în formularea şi implementarea NAMA.

Rezultate  • Îmbunătăţirile de natură legală, regulatorie şi procedurală, precum şi eforturile de creare de capacităţi va contribui la o calitate înaltă a inventarelor GES realizate în mod eficient si efectiv.
  • Finalizarea a 4 NAMA în sectoarele cheie - energie, deşeuri şi silvicultură, va permite accesul la finanţare internaţională privind aspectele de climă şi pregăteşte sectoarele pentru activitati ce duc spre  emisii reduse de carbon.
  • Este realizat conceptul de MRV şi este valabil pentru discuţii ulterioare şi instituţionalizare.

Finanţatori

Proiectul are un buget total în sumă de 642.000 USD şi este finanţat de Uniunea Europeană.

Cheltuieli

2014 US$ 106.622  
2015 US$ 267.754
2016 US$ 271.013

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD