Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii sistemului de arii protejate din Moldova

Sumarul Proiectului

Proiectul "Sistemul de Arii Protejate" (SAP) are drept scop să fortifice gradul de acoperire și gestionare eficientă a sistemului de arii protejate în Moldova prin crearea primului Parc Național din Moldova, precum și să consolideze capacitățile la nivel de sistem, instituțional și individual pentru crearea și gestionarea unui sistem reprezentativ de arii protejate. Astfel, intervențiile de dezvoltare finanțate de Fondul Global de Mediu (GEF) vor duce la crearea unui cadru favorabil pentru extinderea sistemului de arii protejate prin includerea ecosistemelor sub-reprezentate din Moldova.

Obiectivele proiectului:

 • Dezvoltarea unui cadru favorabil pentru extinderea sistemului de arii protejate prin includerea ecosistemelor sub-reprezentate;
 • Îmbunătățirea reprezentativității și a suprafeței de acoperire a sistemului de arii protejate;
 • Consolidarea capacităților pentru gestionarea eficientă a unui sistem de arii protejate mai reprezentativ.

Realizări:

 • Statutul de conservare pentru fiecare arie protejată din țară evaluat, cartografierea hotarelor efectuată și recomandări oferite;
 • Planul pentru raționalizarea, consolidarea și extinderea sistemului de arii protejate elaborat și inclus în cadrul noii Strategii Naționale și a Planului de Acțiuni privind Conservarea Biodiversității;
 • Sprijin acordat Guvernului în crearea primului Parc Național în Moldova;
 • Planul de Acțiuni pentru gestionarea sistemului de arii protejate elaborat și sprijin acordat Guvernului  în implementarea acestuia;
 • Standarde și recomandări elaborate pentru crearea și gestionarea sistemului de arii protejate precum și propunerea unor mecanisme de finanțare;
 • Propuneri înaintate pentru amendamente la legislația în domeniul sistemului de arii protejate propuse pentru a asigura o mai bună planificare și gestionare;
 • Instituțiile și angajații din domeniul sistemului de arii protejate au capacități operaționale îmbunătățite;
 • Programe de educație și informare au fost realizate în regiunea primului Parc Național.

Donatori:Fondul Global de Mediu (GEF) $950.000
Guvernul Republicii Moldova $1.035.670

Cheltuieli:

2013 $178.953
2012 $167.752
2011 $304.216
2010 $237.964
2009 $104.460

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD