Planul de eliminare eșalonată a HCFC (Faza 1)

Sumarul Proiectului

Implementarea Planului de management privind suprimarea eșalonată a HCFC, etapa 1 va contribui la reducerea durabilă a minimum 1,7 tone metrice din consumul național de HCFC până în 2015, contribuind la respectarea de către Republica Moldova a obiectivelor de control pentru HCFC din 2013 şi 2015.

Planul de management privind suprimarea eșalonată a HCFC, etapa 1 cuprinde multiple activităţi conexe, cum ar fi politici și reglementări, asistență tehnică, instruire, informare și comunicare, management, coordonare și monitorizare în sector frigorific si de condiționare a aerului, pentru a fi puse în aplicare în perioada 2011-2015.

Scopul proiectului:

  1. Facilitarea  respectării de către Moldova a obiectivelor de control pentru consumul de HCFC cu impact minim
    asupra economiei naţionale, mediului şi sănătăţii ocupaționale.
  2. Punerea  în aplicare a multiplelor activităţi conexe, cum ar fi politici și reglementări, asistență tehnică, formare și consolidare a capacităților tehnice, de conștientizare și educație, de monitorizare și management în sectorul de consum a HCFC, contribuind la realizarea reducerii durabile și eliminării treptate a consumului de HCFC.

Rezultate preconizate

  • Obligaţiunile internaţionale ale Republicii Moldova privitor la îngheţarea în 2013 şi reducerea cu 10% a consumului de HCFC către anul 2015 vor fi îndeplinite
  • Măsuri regulatorii precum armonizarea legislației cu legislaţia UE; Cote, permise, taxe ecologice pentru importul HCFC; Interzicerea anumitor tipuri de echipament cu HCFC; Sistem de raportare pentru sectorul de deservire vor fi implementate;
  • Capacitățile tehnicienilor existenţi  vor fi dezvoltate şi aceștia vor fi aprovizionați cu echipament de bază pentru deservire;
  • Baza de cunoştinţe a şcolilor profesionale va primi suport pentru modernizare;
  • Asistență pentru Asociaţia obşteasca a frigotehniştilor din Republica Moldova va primi asistență;
  • Colaboratorii vamali vor fi instruiți.

BugetDonator 2011 2012 2013
Fondul Multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal $4.001 $10.615 $46.203 

Cheltuieli

2014 $ 17.433
2013 $ 23.602
2012 $ 33.216

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD