Reforma Fiscală de Mediu

Sumarul proiectului:

Proiectul are drept scop să consolideze capacitățile Ministerului Mediului de îmbunătățire a cadrului existent legal și de reglementare în domeniul aplicării taxelor de poluare, promovării tehnologiilor ecologice și subsidiilor îmbunătățite în energie și agricultură, care au un efect pozitiv asupra agenților economici și populației în general.

Proiectul contribuie la ajustarea practicilor de administrare și celor operaționale ale Fondului Național Ecologic la cele mai bune standarde din Europa centrală și de vest pentru a asigura o dezvoltare și implementare durabilă a politicilor de protecție a mediului.

Obiectivele proiectului:

 • Formarea capacităților de implementare a reformei fiscale de mediu, care va spori beneficiile naționale și globale în domeniul mediului;
 • Sprijin în analiza, elaborarea și adoptarea subsidiilor, taxelor, amenzilor și altor instrumente fiscale;
 • Fortificarea capacităților Ministerului Mediului de promovare și comunicare a inițiativelor de îmbunătățire a protecției mediului;
 • Consolidarea capacităților Fondului Național Ecologic pentru îmbunătățirea regulamentelor și gestionarea operațională a Fondului;
 • Promovarea unei cooperări mai bune cu diferite instituții guvernamentale în promovarea și implementarea inițiativelor de protecție a mediului în diferite sectoare;
 • Îmbunătățirea utilizării datelor statistice disponbile în elaborarea, analiza și monitorizarea politicilor în baza datelor.

Realizări:

 • Recunoașterea și acceptarea necesității unei restructurări calitative a Fondului Național Ecologic prin reforma cadrului său instituțional și legal;
 • Gestionarea și operațiunile îmbunătățite conform celor mai bune practici europene asigură un mecanism durabil și eficient pentru finanțarea proiectelor de mediu;
 • Actori guvernamentali, ai societații civile și academia discută și recunosc practici mai bune de protecție a mediului;
 • Analiza domeniilor care oferă oportunități de îmbunătățire a sistemului actual de subsidii în sectorul energetic care poluiază cel mai mult în Moldova.
 • A fost elaborat studiul“Analiza subvențiilor în agricultură și propuneri pentru mecanisme de stimulare pentru promovarea agriculturii organice” și au fost propuse recomandări cu amendamente la cadrul legislativ,
 • A fost elaborată o analiză de piață a instrumentelor financiare pentru facilitarea tehnologiilor ecologice în Republica Moldova. Studiul include clasificarea tehnologiilor ecologice, o analiză a cadrului instituțional și legal în Moldova, provocări și bariere de implementare, cele mai bune practici și mecanisme financiare pentru promovarea tehnologiilor ecologice.
 • A fost efectuată o evaluare a sistemului actual de taxe pentru mediu și au fost create propuneri pentru reformarea sistemului actual de plăți pentru poluarea mediului. Pentru noul sistem de plăți, au fost elaborate opțiuni pe termen scurt și lung, evaluate din punct de vedere al impactului economic, politic și de mediu.
 • Au fost elaborat sisteme noi pentru gestionarea deșeurilor de la ambalaje și de la echipamentele electrice șielectronice.
 • A fostorganizată o vizita de studiu în Republica Cehă, cu privire la funcționarea Fondului Ecologic, pentru reprezentanții Ministerului Mediului, Ministerului Finanțelor și ai Cancelariei de Stat.
 • Au fost elaborate conceptul și design-ul platformei          www.green.gov.md;
 • Instrumentele de bugetare bazate pe performanță au fost incluse în activitățile de planificare de mediu la nivel central/local

Donatori:Donator 2012 2013 2014 2015
Fondul Global de Mediu
$42.930 $37.369 $163.167 $260.099
OECD
$200.000  (contribuție in-kind pe toată durata proiectului) -
Guvernul Republicii- Moldova
$250.000 (contribuție in-kind pe toată durata proiectului) -
PNUD $21.019 $20.237 $20.429 $45.127

Cheltuieli:

2012 $ 63.949
2013

$ 57.606

2014

$ 178,918

2015 $ 309.872

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD