Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național Orhei

Descrierea proiectului:

forest and housesParcul Național Orhei va deveni un model de succes pentru dezvoltarea comunităților locale și protecția diversității biologice din Republica Moldova. Foto: PNUD Moldova

Proiectul răspunde la principalele provocări legate de biodiversitate în arealul Parcului Național Orhei (33,792 ha) și zona sa tampon de protecție, cum ar fi vulnerabilitatea la schimbările climatice, pierderea biodiversității și suprafeței acoperite cu pădure, eroziunea de adâncime a solului și alunecări de teren, degradarea pășunilor și capacitatea redusă de suport a pășunilor existente.

A fost dezvoltat un model de management durabil al resurselor naturale din pășuni și păduri, care va ajuta la creșterea capacității ecosistemelor de a sechestra carbonul pentru a reduce riscurile climatice, precum și menținerea biodiversității și a valorilor economice în același timp. Aceste măsuri vor ajuta la prevenirea deteriorării ulterioare a resurselor naturale, sechestrarea mai bună a carbonului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, îmbunătățirea resurselor locale de pășune și pădure, promovarea unei mai bune înțelegeri a problemelor legate de impactul scimbărilor climatice și contribuția la dezvoltarea durabilă locală și regională.

Obiective:

 logo national parl orhei
 • Dezvoltarea sistemelor inovatoare de gestionare a pădurilor și pășunilor comunitare pe întreg teritoriul parcului;
 • Ameliorarea a 500 ha de pășuni și împădurirea a 150 ha de terenuri erodate și non-productive;
 • Evitarea deteriorării ulterioare a resurselor naturale (biodiversitate, terenuri, păduri), absorbția carbonului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • Promovarea unei înțelegeri mai bune a problemelor legate de efectele schimbărilor climatice asupra pășunilor și ecosistemelor forestiere și contribuirea la dezvoltarea durabilă locală/regională.

Rezultate scontate: • Efectuarea inventarierii pășunilor din cadrul Parcului Național Orhei;
 • Dezvoltarea planurilor de gestionare a pășunilor și pădurilor comunitare din Parcul Național Orhei;
 • Ameliorarea a 500 ha de pășuni și împădurirea a 150 ha de terenuri degradate;
 • Punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a carbonului carbon și integritate ecologică a ecosistemelor natural. Incorporarea sistemului de monitorizare în cadrul sistemelor naționale de inventariere a carbonului;
 • Îmbunătățirea reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră prin prevenirea eroziunii solului.

Realizări:

 • 5890 ha pajişti din cadrul Parcului Național Orhei au fost inventariate în baza studiilor din teren şi a 81 suprafeţe de probă;
 • Au fost elaborate amenajamente pastorale și silvice pentru 18 comunităţi din Parcul Național Orhei;
 • 472 ha de pajişti au fost restabilite rezultând în sporirea productivităţii medii de 2,43 ori de la 2,04 t fîn/ha (2014) la 4,59 t/ha (2016);
 • 150 ha de terenuri degradate au fost împădurite folosind specii caracteristice zonei;
 •  A fost elaborată o baza de date pentru monitorizarea carbonului şi a integrității ecosistemelor utilizând metodologia AR-AM0002 (ver 03);
 •  Drept rezultat al intervenției proiectului, acumulările de carbon pe terenurile împădurite au constituit 7346,7 tCO2; iar pe sectoarele de păşuni îmbunătăţite acumulările de carbon au crescut cu 239% la 17300 tCO2;
 • A fost elaborate ghidul: Managementul durabil al pădurilor și pajiștilor deținute de autoritățile publice locale.

Buget:

Ani Uniunea Europeană
2013 69.825 USD
2014 369.079 USD
2015 179.320 USD
2016

76.581 USD

Cheltuieli:

Ani Valoarea
2013 66.550 USD
2014 370.508 USD
2015 177.692 USD
2016

51.968 USD

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD