Proiecte finalizate
 • [Finalizat] Clima East Moldova: Atenuarea efectelor și adaptarea ecosistemelor la schimbările climatice în Parcul Național Orhei
  2 aug. 2013

  Proiectul răspunde la principalele provocări legate de biodiversitate în arealul Parcului Național Orhei (33,792 ha) și zona sa tampon de protecție, cum ar fi vulnerabilitatea la schimbările climatice, pierderea biodiversității și suprafeței acoperite cu pădure, eroziunea de adâncime a solului și alunecări de teren, degradarea pășunilor și capacitatea redusă de suport a pășunilor existente.

 • [Finalizat] Energie şi Biomasă în Moldova (Faza 1)
  11 mai 2015

  Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de UE, cofinanţat şi implementat de PNUD, îşi propune să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei în Republica Moldova.

 • 2 aug. 2013

  Sistemul de Arii Protejate (SAP) are drept scop să fortifice gradul de acoperire și gestionarea eficienței sistemului de arii protejate în Moldova prin pilotarea în cadrul larg al Rețelei Naționale de Mediu al Primului Parc Național din Moldova, precum și să consolideze capacitățile la nivel de sistem, instituțional și individual pentru crearea și gestionarea unui sistem reprezentativ de arii protejate.

 • [Finalizat] Planificarea Biodiversității Naționale
  2 aug. 2013

  Proiectul sprijină Republica Moldova în realizarea obligațiunilor sale în cadrul Convenției privind Diversitatea Biologică. Acesta se axează pe elaborarea strategiilor pentru conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice în corespundere cu Planul Strategic al Convenției pentru 2011-2020 și Obiectivelor Aichi, precum și pe integrarea aspectelor de conservare a biodiversității în planurile, programele și politicile trans-sectorale.

 • 13 iun. 2014

  Implementarea Planului de management privind suprimarea eșalonată a HCFC, etapa 1 va contribui la reducerea durabilă a minimum 1,7 tone metrice din consumul național de HCFC până în 2015, contribuind la respectarea de către Republica Moldova a obiectivelor de control pentru HCFC din 2013 şi 2015.

 • [Finalizat] Programul de fortificare a capacităţilor în domeniul dezvoltării cu emisii reduse
  7 oct. 2015

  Obiectivul proiectului constă în acordarea de suport ţării pentru consolidarea Sistemului Naţional de Inventar a GES (gaze cu efect de seră), formularea Acţiunilor de atenuare adecvate la nivel naţional (abreviere în engl. NAMAs) în contextul Strategiei de Dezvoltare cu Emisii Reduse (abreviere din engl. LEDS), şi crearea sistemului de măsurare, raportare şi verificare (MRV) pentru a susţine implementarea şi evaluarea NAMA şi LEDS.

 • [Finalizat] Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor în Moldova
  20 aug. 2014

  Economia, populația și mediul ambiant ale Republicii Moldova sunt extrem de expuse și vulnerabile față de dezastrele naturale. Este de așteptat ca schimbările climatice să amplifice expunerea la hazardele meteorologice. Obiectivul acestui proiect este de a reduce riscurile climatice și ale dezastrelor în Moldova prin dezvoltarea capacităților de gestionare a riscurilor la nivel național și local.

 • [Finalizat] Reforma Fiscală de Mediu
  2 aug. 2013

  Proiectul are drept scop să consolideze capacitățile Ministerului Mediului de îmbunătățire a cadrului existent legal și de reglementare în domeniul aplicării taxelor de poluare, promovării tehnologiilor ecologice și subsidiilor îmbunătățite în energie și agricultură, care au un efect pozitiv asupra agenților economici și populației în general.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD