Angajări

Considerentul dominant în angajarea și selectarea membrilor personalului PNUD este "necesitatea de a asigura cele mai înalte standarde de eficiență, competență și integritate", așa cum este prevăzut în articolul 101, paragraful 3, al Cartei ONU și în Regulamentul personalului ONU 4.2.

Angajarea și selectarea membrilor personalului PNUD este ghidat de următoarele cinci principii:

Competiție: Selectarea pentru toate posturile vacante va consta dintr-un proces competitiv transparent și echitabil.

Obiectivitate: Evaluarea este realizată conform rigorilor profesioniste, candidații fiind comparați în baza unor criterii clar definite, abilităților și competențelor necesare pentru activitatea și prioritățile corporative.

Transparență: Criteriile de angajare și selectare, precum și toate etapele proceselor de angajare sunt transparente în cea mai mare măsură posibilă pentru personal și candidați.

Diversitate: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova se angajează să promoveze diversitatea la locul de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și alți apatrizi care au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova, sunt în special încurajați să aplice.

Responsabilitate: Managerii proceselor de angajare sunt responsabili atât pentru propunerile lor de selectare, cât și pentru modul în care au urmat etapele acestor procese

Vezi posturile vacante disponibile (se va deschide o fereastră nouă)

Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Rapoarte de progres/evaluări ale cadrului de parteneriat 2013-2017
Vezi mai mult
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult