Buget și cheltuieli

Bugetul principal al PNUD constă din contribuțiile voluntare ale statelor-membre ale ONU. PNUD, de asemenea, mobilizează resurse extra-bugetare de la donatori, sectorul privat și alte fonduri tematice ale PNUD.

Cooperarea și parteneriatul PNUD cu Guvernul Moldovei, organizațiile internaţionale, societatea civilă și sectorul privat sunt esențiale pentru realizarea unor rezultate pozitive în domeniul dezvoltării.

Donatorii principali ai programului PNUD în 2016 includ Uniunea Europeană, Norvegia, Suedia, Elveția, Danemarca, GEF, Bulgaria, Austria, Statele Unite ale Americii, Coreea, România, Italia. Fără sprijinul generos al acestor și multor alți parteneri de dezvoltare, rezultatele atinse în diferite domenii nu ar fi fost posibile.

Contribuţiile pentru dezvoltare ale donatorilor, 2016

Donator Suma % din buget
Uniunea Europeană   10.484.797,31 55,59%
Norvegia     2.949.715,00 15,64%
Agenţia Suedeză pentru Cooperare Internaţională şi Dezvoltare     1.665.120,00 8,83%
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare        906.774,89 4,81%
Danemarca        588.995,34 3,12%
Fondul Global pentru Mediu        536.428,36 2,84%
TRAC (fonduri de bază PNUD)        469.135,55 2,49%
Bulgaria        303.618,72 1,61%
Austria        253.178,82 1,34%
Departamentul de Stat SUA        230.533,25 1,22%
Moldova        164.650,00 0,87%
Fondul tematic de încredere pentru prevenirea crizelor şi recuperare        135.000,00 0,72%
Coreea          53.500,00 0,28%
Protocolul Montreal          47.510,00 0,25%
UN Women          33.000,00 0,17%
România          23.929,00 0,13%
Italia          16.447,00 0,09%
Total   18.862.333,24 100,00%

Cheltuieli programatice

Cheltuieli programatice 2015 19.511.602,85 USD
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Rapoarte de progres/evaluări ale cadrului de parteneriat 2013-2017
Vezi mai mult
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult