Despre PNUD în Moldova

femeie in businessFoto: PNUD Moldova

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicarea sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și a excluziunii.

Ajutăm țările să dezvolte politici, abilități de conducere, abilităţi de a stabili parteneriate, capacităţi instituţionale, să fie mai reziliente, pentru a susţine dezvoltarea prin rezultate concrete.

Obiective

Programul PNUD în Moldova se ghidează de Documentul Programului de Țară și Cadrul de Parteneriat ONU-Moldova "Spre Unitate în Acțiune" pentru 2013-2017 și planul de acțiuni, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Într-un mediu care evoluează rapid, activitatea PNUD și a întregului sistem ONU este aliniată viziunii de dezvoltare a țării, Moldova 2020, și strategiilor sectoriale.

Programul de țară al PNUD în Moldova pentru anii 2013-2017 are trei domenii prioritare:

Egalitatea de gen ca temă transversală

PNUD percepe egalitatea de gen nu doar ca un scop în sine, dar, de asemenea, ca o condiție esențială pentru atingerea obiectivelor mai largi de dezvoltare la nivel mondial. Astfel, este acordat sprijin pentru elaborarea legilor și politicilor privind egalitatea de gen, care sunt concepute prin consultarea cu mai multe părți interesate și cu societatea în general și pentru a obține o egalitate de gen sporită în procesul de luare a deciziilor, în sectorul privat, precum și în furnizarea de servicii publice. Totodată, se pune mare accent pe dezagregarea statisticilor în funcție de genuri și pe sensibilizarea autorităților publice locale. Autoritățile sunt acum mai încrezătoare pentru a monitoriza tendințele inegalității de gen în comunitățile țintă, ca urmare a asistenței PNUD. O mare parte din această activitate se realizează prin programarea în comun la nivel de entități ale Națiunilor Unite, ceea ce consolidează vocea ONU, oferind oportunități esențiale pentru a avea viziune comună cu privire la aspectele critice de gen.

Abordarea bazată pe drepturile omului ca temă transversală

Abordarea bazată pe drepturile omului este un alt principiu programatic al ONU, în Republica Moldova și în întreaga lume. Acesta poate fi, de asemenea numită "abordare centrată pe om". Conform acestei abordări, în analiza, planificarea, elaborarea și punerea în aplicare a programelor de dezvoltare, proiecte și alte inițiative, necesitatea de a proteja și de a promova drepturile omului este punctul de plecare. PNUD cooperează atât cu instituțiile publice, cât și cu societatea civilă, concentrându-se asupra ONG-urilor specializate și a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, excluse și a grupurilor minoritare, pentru formarea de capacități și pentru ca partenerii să înțeleagă și să protejeze drepturile omului. Prin punerea ONG-urilor și a persoanelor din grupurile vulnerabile în contact cu instituțiile publice, ne asigurăm că vocile lor sunt auzite

Rezultate

PNUD a avut o contribuție vitală la reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității serviciilor, în special pentru regiunile vulnerabile și grupurile defavorizate de oameni din Republica Moldova. De asemenea, PNUD este partenerul Moldovei în progresele sale pe calea integrării europene și un susținător principal al discuțiilor privind drepturile omului și egalitatea genurilor.

Din 1992, PNUD a oferit asistență Guvernului Republicii Moldova în dezvoltarea de soluții pentru trecerea de la o economie planificată la o economie de piață, și pentru crearea sistemelor democratice. Angajamentul și parteneriatul PNUD cu instituțiile naționale și locale a fost un catalizator pentru dezvoltarea de noi legi și politici și a consolidat instituțiile, cu scopul pregătirii țării pentru o integrare globală mai profundă.

PNUD a consolidat capacitățile statului și a instituțiilor societății civile pentru ca ele să se implice efectiv în reforma politică, legislativă și procese de reglementare îmbunătățite. Au fost întreprinse eforturi pentru a consolida societatea civilă, pentru ca ea să se implice în mod activ în procesul de dezvoltare. Egalitatea de gen și abilitarea femeilor reprezintă un domeniu în care activitatea PNUD a fost recunoscută de către partenerii naționali și organizațiile societății civile.

Pe lângă activitatea la nivel de politici, PNUD a stabilit un parteneriat cu autoritățile naționale și locale, organizațiile comunitare, sectorul privat și entitățile Organizației Națiunilor Unite, pentru a aduce îmbunătățiri tangibile în viața oamenilor. Activând la nivel de comunitate, PNUD a demonstrat eficiența guvernării participative pentru identificarea și punerea în aplicare a soluțiilor de dezvoltare locală.

Factorii de decizie

Coordonatorul Rezident ONU și Reprezentantul delegat al Secretarului General ONU este de asemenea liderul Echipei de Țară a ONU, avînd un rol cheie în coordonarea activităților de dezvoltare ale ONU în Moldova. Reprezentantul Rezident PNUD este reprezentantul Administratorului PNUD în țară și conducătorul oficiului de țară, avînd responsabilitatea pentru calitatea și sustenabilitatea activităților PNUD, inclusiv pentru procedurile și politicile PNUD.

Echipa PNUD Moldova

Date din 1 mai 2017

 

Tip de contract
Subtotal
Contract de servicii 91
Angajați PNUD 34

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD