Despre PNUD în Moldova

femeie in businessFoto: PNUD Moldova

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicării sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și a excluziunii.

Ajutăm țările să dezvolte politici, abilități de conducere, abilităţi de a stabili parteneriate, capacităţi instituţionale, să fie mai reziliente, pentru a susţine dezvoltarea prin rezultate concrete.

Obiective

Programul PNUD în Moldova se ghidează de Documentul Programului de Țară și Cadrul de Parteneriat ONU-Moldova "Spre Unitate în Acțiune" pentru 2013-2017 și planul de acțiuni, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Într-un mediu care evoluează rapid, activitatea PNUD și a întregului sistem ONU este aliniată viziunii de dezvoltare a țării, Moldova 2020, și strategiilor sectoriale.

Programul de țară al PNUD în Moldova pentru anii 2013-2017 are trei domenii prioritare:

Egalitatea de gen și abordarea bazată pe drepturile omului ca teme transversale

PNUD percepe egalitatea de gen nu doar ca un scop în sine, dar, de asemenea, ca o condiție esențială pentru atingerea obiectivelor mai largi de dezvoltare la nivel mondial. Astfel, este acordat sprijin pentru elaborarea legilor şi politicilor privind egalitatea de gen, care sunt concepute prin consultarea cu mai multe părți interesate și cu societatea în general, şi pentru a obţine o egalitate de gen sporită în procesul de luare a deciziilor, în sectorul privat, precum și în furnizarea de servicii publice. Totodată, se pune mare accent pe dezagregarea statisticilor în funcţie de genuri și pe sensibilizarea autorităților publice locale. Oficialii locali sunt acum mai încrezători pentru a monitoriza tendințele inegalității de gen în comunităţile ţintă, ca urmare a asistenței PNUD. O mare parte din această activitate se realizează prin programarea în comun, ceea ce întărește vocea ONU, oferind oportunități esențiale pentru a prezenta un front comun cu privire la aspectele critice de gen.


Abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO) este un alt principiu programatic al ONU, în Moldova și în întreaga lume. Acesta poate fi, de asemenea numită "abordare centrată pe om". Conform acestei abordări, în analiza, planificarea, elaborarea și punerea în aplicare a programelor de dezvoltare, proiecte și alte inițiative, necesitatea de a proteja și de a promova drepturile omului este punct de plecare. PNUD cooperează atât cu instituțiile publice, cât și cu societatea civilă, concentrându-se asupra ONG-urilor specializate și a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, excluse și a grupurilor minoritare, pentru formarea de capacități și pentru ca partenerii să înțeleagă și să protejeze drepturile omului. Prin punerea ONG-urilor și a persoanelor din grupurile vulnerabile în contact cu instituțiile publice, ne asigurăm că vocile lor sunt auzite, iar nevoile și preocupările acestora sunt luate în considerare, atunci când se iau decizii.

Rezultate

PNUD a avut o contribuție vitală la reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității serviciilor, în special pentru regiunile vulnerabile și grupurile defavorizate de oameni din Moldova. De asemenea, PNUD este partenerul Moldovei în progresele sale pe calea integrării europene și un susținător principal al discuțiilor privind drepturile omului și egalitatea genurilor.

Creştere incluzivă

PNUD a introdus un cadru juridic și de politici pentru participarea sectorului privat în inițiative sociale. Aceasta facilitează inițierea de actorii din sectorul privat a programelor în domeniul educației și sănătății, contribuirea la cauzele sociale, și adoptarea comportamentelor responsabile din punct de vedere social. Încurajarea inovațiilor în dezvoltare afacerilor pentru generarea locurilor durabile de muncă la nivel local și consolidarea capacității APL-urilor de gestionare în mod autonom a acestor procese sunt prioritare pe ordinea de zi.

Strategia Națională de Descentralizare adoptată în 2012 a stabilit o cale către o dezvoltare locală durabilă. Autoritățile publice locale dispun acum de mai multă autonomie în ceea ce privește prestarea serviciilor publice, cum ar fi aprovizionarea cu apă, colectarea deșeurilor, sistemele de canalizare și infrastructura. Descentralizarea sistemului fiscal a anunțat o schimbare în gestionarea finanțelor publice locale - a sporit autonomia și răspunderea autorităților publice locale în gestionarea bugetelor publice.

În strânsă cooperare cu partenerii, PNUD a contribuit la consolidarea capacităților autorităților publice locale de planificare și implementare eficientă a priorităților de dezvoltare locală și de îmbunătățire a serviciilor publice locale, în cooperare cu societatea civilă și membrii comunității.

Pe cele două maluri ale Nistrului și în zone etnice diverse ale țării (și anume Unitatea Administrativ Teritorială Găgăuzia și raionul Taraclia), PNUD contribuie la consolidarea încrederii și cooperării prin implicarea autorităților publice locale, organizațiilor societății civile, comunității de afaceri, etc.

Guvernare efectivă

Cu suportul PNUD, a fost consolidată capacitatea Parlamentului, inclusiv prin Planul de Dezvoltare Strategică a Secretariatului Parlamentului și a unei serii de proceduri standard de operare, care actualmente sunt aplicate la executarea funcției legislative, de supraveghere și de reprezentare ale Parlamentului. Pe măsură ce întreaga structură de guvernare a intrat sub presiune publică pentru lipsa de răspundere, PNUD a activat întru promovarea deschiderii Parlamentului față de necesitățile oamenilor, pentru a asigura procese electorale incluzive și transparente, și pentru a promova o reprezentare mai mare și mai echitabilă a femeilor în procesul de luare a deciziilor.

Audierile publice ale Parlamentului au fost inițial pilotate de PNUD, înainte de a deveni o procedură standard. Comisiile Permanente ale Parlamentului actualmente organizează în mod regulat audieri publice și vizite de constatare a faptelor pentru a consulta societatea civilă privind politicile importante. Actualmente, cetățenii dispun de mai multe oportunități de a-și exprima opiniile și necesitățile și de a trage la răspundere politicieni.  Patru oficii teritoriale de informare ale Parlamentului au fost create cu suportul PNUD; membrii Parlamentului au în prezent zeci de întâlniri cu cetățenii și primesc mii de solicitări de politici și comentarii pe an. Femeile vulnerabile și-au făcut auzită vocea în Dialogurile Regionale privind Politicile cu membrii Parlamentului pe marginea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030. O Platformă a Femeilor din diferite partide (Platforma Comună de Dialog a Doamnelor Deputate din Parlamentul Republicii Moldova) a fost creată pentru consolidarea rolului femeilor în procesul de luare a deciziilor și pentru luarea în consideraţie a aspectelor de gen în elaborarea politicilor.

PNUD a oferit asistență la elaborarea Strategiei de reformare a sectorului justiției (2012 - 2016) și a Planului de Acțiuni al acesteia, și a avut un rol instrumental în oferirea suportului Guvernului pentru a stabili un mecanism solid de monitorizare, coordonare și raportare, care să permită evaluarea progreselor înregistrate în implementare. Am contribuit la realizarea obiectivelor cheie ale acesteia prin consolidarea Sistemului Național de Asistență Juridică și susținerea măsurilor de prevenire a corupției și a instituțiilor anticorupție. De asemenea, oferim consiliere instituțiilor publice privind alte procese de planificare și de reformă în domeniul justiției, după încheierea Strategiei pentru anii 2012-2016.


Schimbarea climei, mediu și energie

PNUD oferă asistență Republicii Moldova să integreze adaptării dimensiunea de gen a adaptării la schimbările climatice în strategiile sectoriale și în coordonarea politicilor intersectoriale. Pentru optimizarea managementului situațiilor de urgență în cazul dezastrelor, a fost adoptată Legea cu privire la Serviciul național unic pentru apeluri de urgență 112. La nivel local, soluțiile pilot IT pentru prevenirea crizelor și avertizarea timpurie sporesc capacitățile instituționale ale Serviciului Protecție Civilă și Situații Excepționale pentru a servi comunităților locale.  Calitatea de membru în MeteoAlarm din Europa a Institutului HidroMeteo al Republicii Moldova, obținută cu asistența PNUD, permite emiterea avertismentelor orientate spre impact și în bază de informații pentru protecția civilă în timp real.

Pentru a susține securitatea energetică viitoare a Republicii Moldova, PNUD implementează a doua fază a unei intervenții finanțate de UE care promovează utilizarea biomasei din deșeuri agricole, care combină avantajele sociale și de mediu ale încălzirii mai bune în clădirile publice, cu crearea oportunităților economice și a veniturilor în zonele rurale. Grație acțiunilor de mobilizare de succes, cota națională a energiei regenerabile a crescut până la 13,1% (2015), un progres bun în direcția angajamentului asumat de 17% în cadrul Comunității Energetice.

O realizare importantă în acest domeniu este crearea primului Parc Național al Republicii Moldova în raionul Orhei. Parcul a extins astfel suprafaţa Sistemului Național de Arii Protejate cu 33.792 ha (sau 1% din țară), și servește drept exemplu al beneficiilor multiple pe care le poate aduce o arie protejată complexă cu o valoare naturală, culturală, istorică, recreativă și turistică.

 

Factorii de decizie

Coordonatorul Rezident ONU și Reprezentantul delegat al Secretarului General ONU este de asemenea liderul Echipei de Țară a ONU, avînd un rol cheie în coordonarea activităților de dezvoltare ale ONU în Moldova. Reprezentantul Rezident PNUD este reprezentantul Administratorului PNUD în țară și conducătorul oficiului de țară, avînd responsabilitatea pentru calitatea și sustenabilitatea activităților PNUD, inclusiv pentru procedurile și politicile PNUD.

Echipa PNUD Moldova

Date din 1 mai 2017

 

Tip de contract
Subtotal
Contract de servicii 91
Angajați PNUD 34