Despre PNUD în Moldova

bărbat lucreaza
Prin activitățile sale, PNUD contribuie la o dezvoltare durabilă pentru toți oamenii din Moldova. Foto: PNUD/Julie Pudlowski

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează cu oamenii la toate nivelurile societății pentru a sprijini crearea unor țări rezistente la crize și pentru a ghida și susține o dezvoltare, care contribuie la îmbunătățirea vieții fiecărui om.

Prezenți în 177 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, noi oferim o perspectivă globală și soluții locale pentru abilitarea oamenilor și pentru crearea unor țări rezistente.

Obiective

Programul PNUD în Moldova se ghidează de Documentul Programului de Țară și Cadrul de Parteneriat ONU-Moldova "Spre Unitate în Acțiune" pentru 2013-2017 și planul de acțiuni, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Într-un mediu care evoluează rapid, activitatea PNUD și a întregului sistem ONU este aliniată viziunii de dezvoltare a țării, Moldova 2020, și strategiilor sectoriale.

Programul de țară al PNUD în Moldova pentru anii 2013-2017 are trei domenii prioritare:

  • Dezvoltare incluzivă
  • Guvernare democratică
  • Mediu și energie

Egalitatea genurilor și abordarea bazată pe drepturile omului drept teme transversale

PNUD acordă o atenție sporită egalității genurilor ca obiectiv aparte, dar și ca o condiție esențială pentru realizarea obiectivelor globale de dezvoltare. Am contribuit la elaborarea legilor și politicilor privind egalitatea genurilor, care au fost consultate pe larg cu diverși actori, inclusiv societatea în general.

De asemenea, există un accent puternic pe dezagregarea datelor statistice pe genuri și sensibilizarea autorităților publice locale. În rezultatul asistenței PNUD, autoritățile locale sunt mai încrezute acum în monitorizarea tendințelor și domeniilor principale ce țin de inegalitatea genurilor.

Majoritatea activităților în acest domeniu sunt realizate prin intermediul programelor comune, care contribuie la consolidarea vocii ONU, oferind oportunități importante pentru prezentarea unui mesaj comun privind problemele de gen.

Rezultate

PNUD a avut o contribuție vitală la reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității serviciilor, în special pentru regiunile vulnerabile și grupurile defavorizate de oameni din Moldova. De asemenea, PNUD este partenerul Moldovei în progresele sale pe calea integrării europene și un susținător principal al discuțiilor privind drepturile omului și egalitatea genurilor.

Dezvoltare incluzivă

În strînsă cooperare cu partenerii săi, PNUD a contribuit la dezvoltarea capacității autorităților publice locale în procesul de planificare și implementare eficientă a priorităților de dezvoltare locală și îmbunătățirea serviciilor publice locale prin implicarea societății civile și a membrilor comunităților. În aprilie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia Națională de Descentralizare, elaborată cu sprijinul PNUD.

PNUD a oferit asistență Guvernului în măsurarea și analizarea sărăciei, elaborarea unor politici și planuri favorabile oamenilor săraci și promovarea unor abordări inovative în reducerea sărăciei. Contribuția la acoperirea golului de informații privind situația social-economică și sărăcia a avut un rol important: sprijinirea Sistemului Național Statistic a contribuit la îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor. Disponibilitatea datelor online a sporit atenția mass-media asupra problemelor de dezvoltare, iar Biroul Național de Statistică produce în prezent date statistice care sunt comparabile și credibile pe plan internațional.

Guvernare democratică

PNUD a sprijinit  reforma administrației publice pentru a susține obiectivele de integrare europeană ale Moldovei. Un șir de instituții au demonstrat abilități sporite de o manieră credibilă în activitățile sale și în corespundere cu standardele europene. PNUD a contribuit la crearea Agenției pentru Securitate Alimentară, o condiție importantă pentru semnarea Acordului de Comerţ Liber Comprehensiv şi Aprofundat dintre Moldova și Uniunea Europeană. Datorită eforturilor comune ale PNUD și altor agenții ONU, Comisia Electorală Centrală s-a bucurat de o mai mare încredere din partea oamenilor în cadrul alegerilor, care au fost destul de frecvente în ultimii ani. Parlamentul are capacități mai bune, inclusiv datorită elaborării unui manual destinat membrilor Parlamentului care dețin pentru prima oară mandatul de deputat, Planului de Dezvoltare Strategică a Secretariatului și a unui șir de proceduri operaționale standarde aplicate în prezent în exercitarea funcțiilor legislative, de supraveghere și reprezentare. De asemenea, PNUD în parteneriat cu UE a contribuit la consolidarea frontierelor și a controlului vamal pentru a securiza hotarul dintre Moldova și Ukraina și preveni activitățile ilicite transfrontaliere, inclusiv prin elaborarea unei Strategii Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat.


Mediu și Energie

Acțiunile de protecție a mediului și acoperirea și gestionarea eficientă a ariilor protejate s-au îmbunătățit datorită eforturilor Guvernului de a restabili și conserva diversitatea biologică. Programul de Granturi Mici al PNUD pentru ONGle de mediu și organizațiile comunitare a contribuit la formarea unei societăți civile mai puternice în Moldova, capabilă să soluționeze probleme de mediu la nivel local, astfel contribuind la dezvoltarea social-economică a comunităților.

Moldova și-a pus scopuri ambițioase de reducere a gazelor de seră și a creat o comisie parlamentară pentru mediu și schimbări climatice, în mare parte în rezultatul discuțiilor publice organizate de PNUD în urma lansării Raporutlui Național al Dezvoltării Umane. Angajamentele Moldovei de a proteja stratul de ozon au fost atinse cu sprijinul tehnic al PNUD și UNEP. În același timp, au fost întreprinse măsuri de pledoarie pentru integrarea reducerii riscului de dezastre în planificarea activităților de dezvoltare la nivel național. Cu spijinul experților internaționali, a fost inițiată elaborarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Dezastrelor. 

Factorii de decizie

Coordonatorul Rezident ONU și Reprezentantul delegat al Secretarului General ONU este de asemenea liderul Echipei de Țară a ONU, avînd un rol cheie în coordonarea activităților de dezvoltare ale ONU în Moldova. Reprezentantul Rezident PNUD este reprezentantul Administratorului PNUD în țară și conducătorul oficiului de țară, avînd responsabilitatea pentru calitatea și sustenabilitatea activităților PNUD, inclusiv pentru procedurile și politicile PNUD.

Current Staff Count for Moldova, Republic of

Contract TypeSub Total
Service Contract 95
UN Volunteers 1
UNDP Staff 30
Total 126
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raportul anual al Coordonatorului Rezident

Raportul anual al Coordonatorului Rezident, 2012

 

Vezi toate rapoartele
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult