Despre PNUD în Moldova

bărbat lucreaza
Prin activitățile sale, PNUD contribuie la o dezvoltare durabilă pentru toți oamenii din Moldova. Foto: PNUD/Julie Pudlowski

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) lucrează în aproximativ 170 de țări și teritorii, inclusiv Republica Moldova, contribuind la eradicării sărăciei, precum și la reducerea inegalităților și a excluziunii.

Ajutăm țările să dezvolte politici, abilități de conducere, abilităţi de a stabili parteneriate, capacităţi instituţionale, să fie mai reziliente, pentru a susţine dezvoltarea prin rezultate concrete.

Obiective

Programul PNUD în Moldova se ghidează de Documentul Programului de Țară și Cadrul de Parteneriat ONU-Moldova "Spre Unitate în Acțiune" pentru 2013-2017 și planul de acțiuni, care vin să sprijine prioritățile Guvernului Republicii Moldova.

Într-un mediu care evoluează rapid, activitatea PNUD și a întregului sistem ONU este aliniată viziunii de dezvoltare a țării, Moldova 2020, și strategiilor sectoriale.

Programul de țară al PNUD în Moldova pentru anii 2013-2017 are trei domenii prioritare:

Egalitatea de gen și abordarea bazată pe drepturile omului ca teme transversale

PNUD percepe egalitatea de gen nu doar ca un scop în sine, dar, de asemenea, ca o condiție esențială pentru atingerea obiectivelor mai largi de dezvoltare la nivel mondial. Astfel, este acordat sprijin pentru elaborarea legilor şi politicilor privind egalitatea de gen, care sunt concepute prin consultarea cu mai multe părți interesate și cu societatea în general, şi pentru a obţine o egalitate de gen sporită în procesul de luare a deciziilor, în sectorul privat, precum și în furnizarea de servicii publice. Totodată, se pune mare accent pe dezagregarea statisticilor în funcţie de genuri și pe sensibilizarea autorităților publice locale. Oficialii locali sunt acum mai încrezători pentru a monitoriza tendințele inegalității de gen în comunităţile ţintă, ca urmare a asistenței PNUD. O mare parte din această activitate se realizează prin programarea în comun, ceea ce întărește vocea ONU, oferind oportunități esențiale pentru a prezenta un front comun cu privire la aspectele critice de gen.


Abordarea bazată pe drepturile omului (ABDO) este un alt principiu programatic al ONU, în Moldova și în întreaga lume. Acesta poate fi, de asemenea numită "abordare centrată pe om". Conform acestei abordări, în analiza, planificarea, elaborarea și punerea în aplicare a programelor de dezvoltare, proiecte și alte inițiative, necesitatea de a proteja și de a promova drepturile omului este punct de plecare. PNUD cooperează atât cu instituțiile publice, cât și cu societatea civilă, concentrându-se asupra ONG-urilor specializate și a persoanelor care aparțin grupurilor vulnerabile, excluse și a grupurilor minoritare, pentru formarea de capacități și pentru ca partenerii să înțeleagă și să protejeze drepturile omului. Prin punerea ONG-urilor și a persoanelor din grupurile vulnerabile în contact cu instituțiile publice, ne asigurăm că vocile lor sunt auzite, iar nevoile și preocupările acestora sunt luate în considerare, atunci când se iau decizii.

Rezultate

PNUD a avut o contribuție vitală la reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității serviciilor, în special pentru regiunile vulnerabile și grupurile defavorizate de oameni din Moldova. De asemenea, PNUD este partenerul Moldovei în progresele sale pe calea integrării europene și un susținător principal al discuțiilor privind drepturile omului și egalitatea genurilor.

Creştere incluzivă

În strînsă cooperare cu partenerii săi, PNUD a contribuit la dezvoltarea capacității autorităților publice locale în procesul de planificare și implementare eficientă a priorităților de dezvoltare locală și îmbunătățirea serviciilor publice locale prin implicarea societății civile și a membrilor comunităților. În aprilie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Strategia Națională de Descentralizare, elaborată cu sprijinul PNUD.

PNUD a oferit asistență Guvernului în măsurarea și analizarea sărăciei, elaborarea unor politici și planuri favorabile oamenilor săraci și promovarea unor abordări inovative în reducerea sărăciei. Contribuția la acoperirea golului de informații privind situația social-economică și sărăcia a avut un rol important: sprijinirea Sistemului Național Statistic a contribuit la îmbunătățirea colectării, diseminării și utilizării datelor. Disponibilitatea datelor online a sporit atenția mass-media asupra problemelor de dezvoltare, iar Biroul Național de Statistică produce în prezent date statistice care sunt comparabile și credibile pe plan internațional.

Guvernare efectivă

PNUD a sprijinit  reforma administrației publice pentru a susține obiectivele de integrare europeană ale Moldovei. Un șir de instituții au demonstrat abilități sporite de o manieră credibilă în activitățile sale și în corespundere cu standardele europene. PNUD a contribuit la crearea Agenției pentru Securitate Alimentară, o condiție importantă pentru semnarea Acordului de Comerţ Liber Comprehensiv şi Aprofundat dintre Moldova și Uniunea Europeană. Datorită eforturilor comune ale PNUD și altor agenții ONU, Comisia Electorală Centrală s-a bucurat de o mai mare încredere din partea oamenilor în cadrul alegerilor, care au fost destul de frecvente în ultimii ani. Parlamentul are capacități mai bune, inclusiv datorită elaborării unui manual destinat membrilor Parlamentului care dețin pentru prima oară mandatul de deputat, Planului de Dezvoltare Strategică a Secretariatului și a unui șir de proceduri operaționale standarde aplicate în prezent în exercitarea funcțiilor legislative, de supraveghere și reprezentare. De asemenea, PNUD în parteneriat cu UE a contribuit la consolidarea frontierelor și a controlului vamal pentru a securiza hotarul dintre Moldova și Ukraina și preveni activitățile ilicite transfrontaliere, inclusiv prin elaborarea unei Strategii Naţionale de Management Integrat al Frontierei de Stat.


Schimbarea climei, mediu și energie

Acțiunile de protecție a mediului și acoperirea și gestionarea eficientă a ariilor protejate s-au îmbunătățit datorită eforturilor Guvernului de a restabili și conserva diversitatea biologică. Programul de Granturi Mici al PNUD pentru ONGle de mediu și organizațiile comunitare a contribuit la formarea unei societăți civile mai puternice în Moldova, capabilă să soluționeze probleme de mediu la nivel local, astfel contribuind la dezvoltarea social-economică a comunităților.

Moldova și-a pus scopuri ambițioase de reducere a gazelor de seră și a creat o comisie parlamentară pentru mediu și schimbări climatice, în mare parte în rezultatul discuțiilor publice organizate de PNUD în urma lansării Raporutlui Național al Dezvoltării Umane. Angajamentele Moldovei de a proteja stratul de ozon au fost atinse cu sprijinul tehnic al PNUD și UNEP. În același timp, au fost întreprinse măsuri de pledoarie pentru integrarea reducerii riscului de dezastre în planificarea activităților de dezvoltare la nivel național. Cu spijinul experților internaționali, a fost inițiată elaborarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Dezastrelor. 

Factorii de decizie

Coordonatorul Rezident ONU și Reprezentantul delegat al Secretarului General ONU este de asemenea liderul Echipei de Țară a ONU, avînd un rol cheie în coordonarea activităților de dezvoltare ale ONU în Moldova. Reprezentantul Rezident PNUD este reprezentantul Administratorului PNUD în țară și conducătorul oficiului de țară, avînd responsabilitatea pentru calitatea și sustenabilitatea activităților PNUD, inclusiv pentru procedurile și politicile PNUD.

Echipa PNUD Moldova

Tip de contract Subtotal
Contract de servicii 102
Angajaţi PNUD 31
Contactează-ne
Telefon: (+373 22) 22-00-45 (recepție)
Email: registry.md@undp.org Fax: (+373 22) 22-00-41
Raport final Cadru de parteneriat Moldova 2013-2017 Evaluare intermediară
Vezi mai mult
Sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor
thumbnail

PNUD Moldova a primit sigiliul de argint pentru egalitatea genurilor, deoarece a contribuit la obiectivele naționale de promovare a egalității de gen, în special a lucrat activ cu Ministerul Justiției pentru a pune în aplicare "Legea cu privire la asigurarea egalității", și a susținut integrarea perspectivei de gen în dezvoltarea locală și procesele de descentralizare în Republica Moldova. PNUD Moldova a realizat progrese foarte bune în dezvoltarea unui sistem de management cuprinzător pentru integrarea dimensiunii de gen, în crearea unui mediu favorabil pentru egalitatea de gen, cât și a atins paritatea în mediul intern al organizației.

Sigiliul pentru egalitatea genurilor este adaptat de PNUD din programul de certificare pentru organizațiile private și publice pentru a recunoaște buna performanță a Birourilor /Unităților de țară de a livra rezultate de transformare în ceea ce privește egalitatea genurilor.

Mai mult