6 Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare

Unde suntem?

 doua fete asezate pe scaun in parc
Moldova a înregistrat progrese mari în edificarea unei societăţi informaţionale. Foto: PNUD/John McConnico

Moldova a înregistrat progrese mari în edificarea unei societăţi informaţionale. În 2012, rata de penetrare a telefoniei mobile a atins nivelul de 114,6%, comparativ cu 37,8% în 2006, ţinta finală fiind stabilită la nivelul de 75,6%. Rata de penetrare a computerelor personale era cu 65% mai înaltă în 2012 decât în 2006, iar a internetului – cu 57%, existând şanse reale de atingere a ţintei stabilite pentru anul 2015.

Există un control şi management prudent al datoriei externe. Rata şomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15-24 ani rămâne o problemă (13,8%), dar atingerea ţintei finale (10,0%) este posibilă odată cu materializarea eforturilor de îmbunătăţire a climatului investiţional. Ţinta ce ține de „Dezvoltarea unui sistem comercial şi financiar transparent, bazat pe reguli, previzibil şi non-discriminatoriu, prin promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor” a suferit o anumită recesiune ca urmare a şocurilor economice externe şi problemelor interne cu care se confruntă mediul de afaceri.

Guvernul s-a angajat să aloce mai multe resurse pentru atragerea unor investitori strategici în ramurile economice cu potenţial de creare a locurilor de muncă şi de extindere a lanţurilor de furnizori locali pentru a valorifica pe deplin noile oportunităţi oferite de Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, parte a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

Ținte pentru ODM 8
 1. Dezvoltarea unui sistem comercial şi fi nanciar transparent,bazat pe reguli, previzibil şi non-discriminatoriu, prin promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor
  • Exporturi de bunuri, % din PIB
  • Ponderea tranzacţiilor comerciale internaţionale efectuate pe baza acordurilor de liber schimb, % din total
  • Balanţa comerţului cu bunuri, % din PIB
  • Credite acordate economiei de băncile comerciale, % din PIB
  • Prime de asigurare, % din PIB
  • Cifra de afaceri a întreprinderilor cu capital străin şi mixte cu capital străin, % din totalul cifrei de afaceri pe economie
 2. Soluţionarea problemei închiderii terestre a Republicii Moldova, prin modernizarea infrastructurii de transport şi vamale
  • Capacitatea de trafi c a arterelor rutiere internaţionale, 10 mii de unităţi pe zi
  • Ponderea investiţiilor în sectorul de transporturi în totalul investiţiilor publice, %
  • Ponderea investiţiilor în dezvoltarea transportului aerian şi naval în totalul investiţiilor în transport, %
  • Capacitatea de trafi c a posturilor vamale, 1000 de unităţi pe zi
 3. Monitorizarea problemei datoriei externe
  • Datoria publică externă, % din PIB
  • Datoria externă, % din PIB
  • Deservirea datoriei publice externe, % din totalul veniturilor la bugetul de stat
 4. Elaborarea şi implementarea strategiilor pentru tineri. Reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor până la 15% în anul 2010 şi până la 10% în anul 2015
  • Rata şomajului în rândul tinerilor cu vârsta între 15-24 ani, %
 5. Asigurarea accesului populaţiei la medicamentele esenţiale
  • Numărul localităţilor unde există instituţii medico-sanitare primare, dar nu există asistenţă farmaceutică
 6. Edificarea societăţii informaţionale. Dublarea către anul 2015 a numărului de abonaţi ai telefoniei fi xe şi mobile faţă de anul 2006 şi creşterea numărului de calculatoare personale şi celui al utilizatorilor de Internet cu o rată de cel puţin 15% anual
  • Nivelul de penetrare a telefoniei fi xe la 100 de locuitori
  • Nivelul de penetrare a telefoniei mobile la 100 de locuitori
  • Nivelul de penetrare a computerelor personale la 100 de locuitori
  • Nivelul de penetrare a utilizatorilor de Internet la 100 de locuitori