6 Asigurarea unui mediu durabil

Unde suntem?


Moldova a creat primul Parc Național care va contribui la dezvoltarea comunităților și protejarea biodiversității în regiunea Orhei. Foto: PNUD/Elijah Hurwit

Moldova a atins unele progrese în realizarea indicatorilor, însă este nevoie de eforturi suplimentare în toate domeniile. Astfel, deşi ţinta finală privind ariile protejate de stat (4,65%) a fost atinsă în 2006, nu sunt alocate resurse suficiente pentru elaborarea sistemului de management, întreţinere şi respectare a regimului de protecţie a acestora.

Suprafaţa zonelor împădurite a crescut cu numai 0,2% iar ţinta intermediară (stabilită la nivelul de 12,1% din suprafaţa ţării) nu a fost atinsă. Ponderea populaţiei cu acces la canalizare îmbunătăţită a crescut de la 43,3% în 2006 la 56,6% în 2012, depăşind ţinta intermediară (50,3%). Ponderea populaţiei cu acces permanent la surse îmbunătăţite de apă a crescut, dar ţinta intermediară a fost ratată. Multe sisteme de alimentare cu apă nu sunt funcţionale. Datele sugerează că ţintele finale pentru anul 2015 par greu de atins pentru toţi indicatorii, cu excepţia ariilor naturale protejate de stat şi accesul permanent al populaţiei la surse îmbunătăţite de apă. Cei mai vulnerabili sunt locuitorii localităților rurale, care nu au infrastructură sanitară şi acces la sisteme îmbunătăţite de alimentare cu apă şi canalizare. Principalele riscuri legate de aceste eşecuri sunt poluarea mediului, înrăutăţirea sănătăţii populaţiei, degradarea terenurilor, reducerea recoltelor culturilor agricole şi a veniturilor fermierilor. Pentru a atinge ODM 7 este nevoie de o cooperare mai bună între entităţile de mediu, promovare şi aprofundare a participării active a întregii populaţii la protecţia mediului, stimulare a economiei verzi, utilizare a experienţei UE de integrare a cerinţelor de mediu în activitatea de dezvoltare economică.

UNDP's work in Moldova

 • First solar powered concert promotes alternative energy resources. Photo: UNDP/Mihai Maciuca

  Un concert alimentat de energie solară a răsunat în Chișinău
  First solar powered concert promotes alternative energy resources

  A solar powered concert in Chisinau this past weekend is just the beginning for rock band FurioSnails. "In 2014, we would like to organize a larger-scale concert powered by renewable energy," said FurioSnails soloist Lilian Severin.more

Targets for MDG7
 1. Integrarea principiilor dezvoltării durabile în politicile şi programele ţării şi reducerea degradării resurselor naturale, creşterea gradului de împădurire de la 10,3% în 2002 până la 12,1% în 2010 şi până la 13,2% în 2015
  • Gradul de împădurire, %
 2. Creşterea proporţiei ariilor protejate pentru conservarea diversităţii biologice de la 1,96 în 2002 la 4,65 % în 2010 şi până la 4,65 % în 2015
  • Arii naturale protejate pentru conservarea diversităţii biologice, %red by forest and proportion of species threatened with extinction
 3. Majorarea ponderii populaţiei cu acces la surse sigure de apă de la 38,5% în 2002 până la 59% în 2010 şi până la 65% în 2015
  • Proporţia locuitorilor cu acces permanent la surse îmbunătăţite de apă, %
 4. Majorarea ponderii populaţiei cu acces la canalizare îmbunătăţită de la 31,3% în 2002 până la 50,3% în 2010 şi 65% în 2015
  • Populaţia cu acces la canalizare îmbunătăţită, %
  • PIB la un kg de combustibil convenţional consumat, lei, preţuri curente
  • Emisiile de bioxid de carbon de la sursele staţionare şi transportul auto, t. per capita