6 Reducerea mortalității infantile

Unde suntem?

 Child in the incubator
Sistemul de asigurări obligatorii în sănătate, asistenţa medicală şi medicamentele necesare gratuite, au avut un rol important în combaterea mortalităţii infantile şi materne. Foto: PNUD

Ţinta finală stabilită pentru anul 2015 privind mortalitatea infantilă şi cea până la 5 ani au fost deja atinse, acesta fiind unul din domeniile în care au fost înregistrate cele mai mari progrese.

Cu toate acestea, este atestată o inechitate pronunţată a mortalităţii infantile, care defavorizează copiii săraci și, în special, cei de etnie romă. Acest fapt denotă o dată în plus discrepanțele dintre bogați și săraci și carențe privind echitatea socială.

O altă provocare ține de realizarea până în 2015 a ţintei privind rata de imunizări împotriva rujeolei, care este încă incertă, din cauza scăderii din diferite motive, în ultimii ani, a numărului de copii vaccinaţi. Problema este, în special, acută în mediul rural și, iarăși, în rândul copiilor de etnie romă, din cauza nivelului mai scăzut de cunoştinţe privind beneficiile vaccinurilor. Ministerul Sănătăţii conștientizează problema în cauză și promovează activ, inclusiv cu suportul partenerilor de dezvoltare, sănătatea mamei şi a copilului, precum și implementează un şir de măsuri considerabile pentru a obţine succese în acest domeniu.

Odată cu introducerea sistemului de asigurări obligatorii în sănătate, asistenţa medicală şi medicamentele necesare gratuite, au avut un rol important în combaterea mortalităţii infantile şi materne. Politicile de sănătate şi programele naţionale pun accentul pe sănătatea mamei şi a copilului. Dezvoltarea sistemului regionalizat de asistenţă perinatală, fortificarea urgenţei pediatrice şi secţiilor regionale de reanimare şi terapie intensivă şi ridicarea nivelului de cunoştinţe prin instruirea medicală continuă a personalului sunt, de asemenea, exemple de eforturi majore şi cu impact deja vizibil.

Implementarea Conduitei Integrate a Maladiilor la Copii (CIMC) şi sistemului de evaluare individuală a cazurilor de mortalitate neonatală permite colectarea unor date relevante pentru elaborarea de intervenţii eficiente.

Deşi se depun eforturi pentru a implementa un mecanism de colaborare intersectorială în domeniul medico-social, asistenţa socială defectuoasă mai este unul dintre factorii majori pentru cazurile de decese infantile. Acoperirea cu servicii de supraveghere a dezvoltării neurologice a copiilor din grupurile cu risc înalt (îndeosebi nou-născuţi extrem de prematuri) pentru dizabilităţi neurologice, intervenţie timpurie şi recuperare individualizată, ar putea fi mai eficientă în cazul regionalizării serviciului pentru creşterea accesului populaţiei vulnerabile, fapt care ar reduce dizabilitarea acestor copii. Lucrul în comun cu partenerii de dezvoltare şi continuarea eforturilor începute sunt premisele principale pentru a asigura sustenabilitatea şi amplificarea succeselor obţinute.

Ținte pentru ODM 4
  1. Reducerea mortalităţii infantile de la 18,5 cazuri la 1000 de naşteri vii în 2006 la 16,3 în 2010 şi 13,2 în 2015
    • Rata mortalităţii infantile, la 1000 de născuţi vii
  2. Reducerea ratei mortalităţii copiilor sub 5 ani, de la 20,7 (la 1000 de naşteri vii) în 2006 la 18,6 în 2010 şi 15,3 în 2015
    • Rata mortalităţii copiilor până la 5 ani, la 1000 de născuţi vii
  3. Menţinerea proporţiei de copii sub 2 ani, vaccinaţi împotriva rujeolei, la cel puţin 96% până în 2010 şi 2015
    • Ponderea copiilor de 2 ani vaccinaţi împotriva rujeolei