6 Asigurarea accesului la învățămîntul general obligatoriu

Unde suntem?

 Boy writing on the blackboard
Deși ținta privind cuprinderea în educaţia preşcolară a fost îndeplinită, calitatea educației rămîne o prioritate. Foto: UNDP/Julie Pudlowski

Deși ținta pentru 2015 privind cuprinderea în educaţia preşcolară a fost îndeplinită încă în 2011, o bună parte din copiii din sate rămân marginalizați, iar circa 30% din aceștia nu frecventează grădinițele. Este puţin probabilă reducerea esenţială a disparităţilor de acces la educaţia preşcolară între mediul urban şi cel rural şi pe grupuri de venituri.

Totodată, disparităţile pe medii de reşedinţă, privind accesul la educaţie, determină în mod semnificativ şi discrepanţele în ratele de sărăcie dintre mediile urban şi rural. Evoluțiile la capitolul învățământului obligatoriu, la fel, sunt mixte. În timp ce o serie de cercetări relevă atingerea țintei pentru 2015 a ratei brute de cuprindere în învăţământul obligatoriu, persistă o insatisfacţie generală faţă de calitatea educaţiei formale, fapt confirmat de rezultatele examenelor de bacalaureat din sesiunea anului 2013. Principalele cauze sunt asociate cu dotarea precară cu materiale și cadre didactice, problema fiind în special acută la sate, care mai curând resping decât atrag învățătorii, în special cei tineri. Perpetuarea acestei situații creează riscuri ce ameninţă înrolarea în educaţia generală obligatorie.

Alte constrângeri-cheie includ diferenţele demografice semnificative între mediul rural şi cel urban; dificultăţile de comunicare a reformelor; discrepanţele la nivelul datelor statistice; accesul redus la educaţie al copiilor cu dizabilităţi şi copiilor romi, inclusiv la educaţia preşcolară. Reieșind din aceste carențe, priorităţile principale ţin de utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale şi a resurselor financiare alocate sistemului educaţional, reevaluarea şi reconceptualizarea politicii de cadre în învăţământ şi ameliorarea calităţii instruirii. Guvernul abordează educaţia calitativă şi accesibilă ca pe un element indispensabil pentru combaterea sărăciei într-o manieră durabilă.

UNDP's work in Moldova

1.34 years
remaining
until 2015

1990 2015
Ținte pentru ODM 2
 1. Garantarea oportunităţilor pentru toţi copiii de a se înscrie în învăţământul general obligatoriu. Sporirea ratei brute a înscrierilor în învăţământul general obligatoriu de la 94,1% în 2002 la 95% în 2010 şi 98% în 2015.
  • Rata brută de înmatriculare în învăţământul general obligatoriu
  • Rata abandonului şcolar
  • Ponderea copiilor care, fi ind înscrişi în clasa I, absolvesc învăţământul general obligatoriu
 2. Menţinerea ratei de alfabetizare pentru populaţia de 15-24 ani la nivelul de 99,5%
  • Rata alfabetizării
 3. Sporirea ratei înscrierilor în cadrul programelor preşcolare pentru copiii de 3-6 ani – de la 41,3% în 2002 la 75% în 2010 şi 78% în 2015, şi pentru copiii de 6-7 ani – de la 66,5% în 2002 până la 95% în 2010 şi 98% în 2015,precum şi reducerea până sub 5% a discrepanţelor dintre zonele rurale şi cele urbane, dintre grupurile dezavantajate şi cele cu venituri medii.
  • Gradul de încadrare a copiilor în instituţiile preşcolare * de 3/6 ani
  • Gradul de încadrare a copiilor în instituţiile preşcolare* de 6/7 ani
  • Rata copiilor înmatriculaţi în clasa I care au fost încadraţi în programe de educaţie preşcolară