6 Eradicarea sărăciei și foamei

Unde suntem?

 Man siting near the house
În pofida progreselor remarcabile în reducerea sărăciei, oamenii din localitățile rurale din Moldova se confruntă cu acces limitat la surse de apă și canalizare, servicii de sănătate și educație. Foto: UNDP/Julie Pudlowski

Moldova a obţinut progrese remarcabile, în anul 2012 fiind atinse deja ţintele finale stabilite pentru anul 2015. Incidenţa sărăciei conform pragului internaţional de 4,3 dolari pe zi a scăzut de la 34,5% în 2006 la 20,8% în 2012 (ţinta finală – 23,0%). Ponderea populaţiei aflate sub pragul sărăciei absolute a scăzut de la 30,2% la 16,6% (ţinta finală – 20,0%), iar cea a populaţiei care suferă de foame – de la 4,5% la 0,6% (ţinta finală – 3,5%). Creşterea economică, majorarea veniturilor remise de emigranţi şi ajutorul social acordat de Guvern după o formulă care permite alocarea mult mai precisă a resurselor pentru a ajuta familiile cu adevărat sărace – aceştia sunt principalii factori care au favorizat progresul.

În pofida acestor succese, sărăcia rurală este îgrijorătoare: dacă în oraşele mari rata sărăciei absolute a scăzut între anii 2008 şi 2012 de mai bine de două ori (de la 10,9% la 4,3%), atunci în sate aceasta s-a redus mai lent (de la 34,6% la 22,8%). Prin urmare, se observă o creștere a discrepanțelor dintre nivelele de trai de la sate și orașe: dacă în 2006, 75,7% din populația săracă locuia la sate, în 2012 această pondere a fost de 79,1%.

Cauzele principale ale sărăciei rurale sunt vulnerabilitatea sectorului agricol, insuficienţa de alternative ocupaţionale în alte sectoare economice și, respectiv, emigrarea populației și irosirea capitalului uman. Acestea, la rândul său creează un cerc vicios al sărăciei în care rămân prinse marea majoritate a satelor moldovenești. Alocarea integrală a resurselor statului pe baza principiului de venituri testate ar contribui la eradicarea practic completă a fenomenului sărăciei din societate. Totuși, pe lângă sărăcia monetară, populația de la sate se confruntă cu alte forme de sărăcie, care țin de accesul limitat la o serie de servicii și produse de bază (apă și canalizare, servicii de sănătate și învățământ), din cauza infrastructurii deficiente și insuficiente.

Guvernul recunoaşte că pentru menţinerea şi fortificarea pe termen lung a progresului atins în combaterea tuturor formelor sărăciei este nevoie de un model de creştere economică mai durabil din punct de vedere ecologic şi mai incluziv sub aspect geografic şi social, iar strategiile naţionale şi sectoriale elaborate în ultimii patru ani ţintesc anume acest deziderat.

UNDP's work in Moldova

 • Natalia Podolean talks to the psychologist about how her life and that of her family has radically changed after she came to the “Apriori” Centre

  Încrederea aduce schimbarea spre bine în Republica Moldova
  Natalia Podolean talks to the psychologist about how her life and that of her family has radically changed after she came to the “Apriori” Centre

  Natalia Podolean muncește din greu ca să-și poată crește feciorul în vârstă de 10 ani. De dragul lui, a venit la centrul “Apriori” – o organizațiemore

1.36 years
remaining
until 2015

1990 2015
Ținte pentru ODM 1
 1. Reducerea numărului de oameni, al căror consum este mai mic de 4,3 USD pe zi (în termeni de PPC) de la 34,5 % în 2006, până la 29% - în 2010, şi 23% - în 2015
  • Ponderea populaţiei sub pragul de 4,3 dolari pe zi la PPC (cheltuieli de consum pe persoană),%
 2. Reducerea numărului de persoane care trăiesc sub nivelul sărăciei absolute, de la 30,2% în 2006, până la 25% - în 2010, şi 20% - în 2015
  • Ponderea populaţiei sub pragul naţional absolut al sărăciei (rata sărăciei absolute), %
  • Indicele profunzimii sărăciei, %
  • Ponderea celei mai sărace chintile din populaţie în consumul naţional, %
 3. Reducerea numărului de persoane care trăiesc sub limita sărăciei extreme, de la 4,5% în 2006 la 4% în 2010 şi 3,5% în 2015
  • Ponderea populaţiei aflate sub nivelul minim de consum alimentar, exprimat în valoare energetică (2282 kcal/zi) (rata sărăciei extreme), %