Cartografierea ecosistemelor pentru Revoluția Datelor în Republica Moldova

15 Iun 2016
image

Raportul a urmărit evaluarea disponibilității datelor și a capacităților de modernizare instituțională necesare în implementarea Agendei de dezvoltare post-2015. Evaluarea a inclus capacitățile statisticii oficiale și cele la nivel de instituții (cadrul normativ și de politici privind datele, resursele umane, informaționale și financiar logistice), premisele și obstacolele pentru implicarea mai multor părți interesate în producerea de date pentru monitorizarea ODD, rolul inovațiilor și a noilor tehnologii, cerințele de infrastructură pentru o mai bună colectare, diseminare și utilizarea datelor, precum și eforturile necesare de a sprijini crearea unui cadru național pentru monitorizarea și raportarea progresului de dezvoltare.

Raportul descrie rezultatele evaluării ce exprimă, pe de o parte, o imagine de ansamblu asupra situației la nivel național a documentelor strategice și a legăturii acestora cu ODD, modelul ecosistemului de date aplicat în Moldova pentru luarea deciziilor de politică publică, progresul privind dezvoltarea societății și monitorizarea prin indicatori statistici, prevederile legale și procesele de monitorizare și raportare existente, spectrul părților interesate (stakeholders), relațiile și procedurile existente din Republica Moldova cu privire la producerea și utilizarea datelor și,  recomandă, pe de altă parte, acțiunile viitoare la nivel național pentru realizarea revoluției datelor.

Documentul a fost produs în cadrul unei inițiative globale desfășurate în Moldova și încă în 7 țări ale lumii, de cartografiere/inventariere a sistemului de date din țară, necesar pentru măsurarea progresului dezvoltării durabile.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD