Buletin Informativ al Programului comun de dezvoltare locală integrată

Programul comun de dezvoltare locală integrată
Programul comun de dezvoltare locală integrată

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) este principalul partener al Guvernului Republicii Moldova în implementarea reformei de descentralizare, care îşi propune să promoveze autonomia autorităţilor administraţiei publice locale şi să asigure accesul tuturor oamenilor, în special al celor vulnerabili, la servicii publice de calitate.

Mai mult