Dezvoltare incluzivă

  • Raport privind opţiunile pentru reorganizarea structurii administrativ-teritoriale în Republica Moldova5 ian. 2016Raport privind opţiunile pentru reorganizarea structurii administrativ-teritoriale în Republica MoldovaRaportul privind opțiunile pentru reorganizarea structurii administrativ-teritoriale în Republica Moldova studiu urmărește să identifice și să examineze problemele legate de fragmentarea administrativ-teritorială, să prezinte trei opțiuni pentru îmbunătățirea structurii administrativ-teritoriale și să le evalueze. Secțiunea de Concluzii și Recomandări prezintă și scenariul pentru reformă. Acest raport a fost elaborat în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) implementat de Guvernul Republicii Moldova, cu asistenţa Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women), finanţat de Guvernele Danemarcei şi Suediei.

  • Ghidul autorităților publice locale. Managementul resurselor umane1 ian. 2016Ghidul autorităților publice locale. Managementul resurselor umaneAcest ghid este adresat autorităților administrației publice locale din Moldova și are menirea să le îndrume să gestioneze cât mai eficient resursele umane din autoritatea publică. Astfel, primarii și specialiștii responsabili de managementul resurselor umane se vor familiariza cu particularitățile specifice managementului resurselor umane în APL, rolurile și responsabilitățile lor în acest domeniu, dar și cum să planifice eficient resursele umane, să motiveze personalul și să încurajeze dezvoltarea profesională a lucrătorilor autorităților publice locale etc. Ghidul, de asemenea, explică aplicarea procedurilor și regulamentelor principale ce țin de elaborarea fișelor de post, recrutarea personalului, integrarea noilor angajați, evaluarea performanței, precum și principiile de egalitate și nediscriminare la locul de muncă.

  • Ghidul autorităților publice locale. Managementul proprietății publice1 ian. 2016Ghidul autorităților publice locale. Managementul proprietății publiceAcest ghid este destinat autorităților administrației publice locale, cu precădere personalului implicat în activitățile de administrare a patrimoniului public local. Ghidul se referă la esența și conținutul economic și juridic al noțiunii de proprietate publică, cadrul juridic privind administrarea proprietății publice, modalitățile juridice de dobândire și exercitare a dreptului de proprietate publică etc. Publicaţia îndrumă specialiștii din cadrul autorităților publice locale în utilizarea procedurilor și instrumentelor legale pentru valorificarea bunurilor de proprietate publică în cel mai eficient mod.

  • Ghidul autorităților publice locale. Cooperarea intercomunitară1 ian. 2016Ghidul autorităților publice locale. Cooperarea intercomunitarăGhidul de Cooperare Intercomunitară este o versiune adaptată în limba română și ajustată la condițiile Republicii Moldova a Manualului de Cooperare Intercomunitară, elaborat în 2009 de către Consiliul Europei (CoE), Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Inițiativa de Guvernare Locală a Institutului Societății Deschise (OSI/LGI).

  • Economia regiunii transnistrene la răscruce?15 dec. 2015Economia regiunii transnistrene la răscruce?Acesta este cea de-a treia ediție a Revistei Economice Regionale Transnistrene care oferă o analiză a evoluției economice din stânga Nistrului, explică tendințele de bază macroeconomice și sectoriale și oferă prognoze pentru indicatorii economici de bază în anul 2016.

Ce facem noi - Dezvoltare incluzivă
thumbnail

Reducerea sărăciei și a decalajelor regionale prin crearea oportunităților economice, îmbunătățirea accesului la educație de calitate, îngrijire medicală și servicii publice mai accesibile și eficiente, și mai multe locuri de muncă sunt printre prioritățile majore ale strategiei de dezvoltare Moldova 2020, strategiilor sectoriale, angajamentelor naționale ODM, tratatelor internaționale și regionale, precum și ale cadrului de cooperare UE-Moldova.

MAI MULT