Dezvoltare incluzivă

  • Raportul Național al Dezvoltării Umane 2006Raportul Național al Dezvoltării Umane 200609.11.2006Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006 „Calitatea creşterii economice şi impactul ei asupra dezvoltării umane” analizează diverse aspecte ale dezvoltării economice în Republica Moldova și indentifică conexiunea acesteia cu dezvoltarea umană. Mai mult decît atît, Raportul explică rolul bunei guvernări în consolidarea creșterii economice și dezvoltării umane și identifică legătura dintre dezvoltarea umană și competitivitatea internațională a țării.

  • Migrație pentru Dezvoltare - istorii de succes în MoldovaMigrație pentru Dezvoltare - istorii de succes în Moldova29.08.2011Această publicație prezintă istorii de succes ale Inițiativei comune UE-ONU Migrație pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Publicația reflectă un grad înalt de înțelegere și interes față de legătura puternică dintre migrație și dezvoltare.

  • Suport pentru Consolidarea Măsurilor de Încredere: Date și fapteSuport pentru Consolidarea Măsurilor de Încredere: Date și fapte15.07.2013Acest infografic ilustrează rezultatele principale ale Programului "Sprijin pentru Consolidarea Încrederii" în perioada aprilie 2012 - mai 2013 în cele 5 domenii de intervenție: Dezvoltarea afacerilor, Societatea civilă, Renovarea infrastructurii sociale prin dezvoltare locală, Aistența medicală și Protecția mediului.

  • Mobilizarea comunităților în scopul abilitării femeilor și bărbaților vulnerabili24.06.2013Elaborat pentru autoritățile locale, ONGri și membrii comunității care planifică sau sunt angajați în procesele de abilitare a comunităților, Ghidul introduce conceptul de abilitare a grupurilor vulnerabile din comunități și ilustrează pregătirea pentru mobilizarea comunității prin cei 10 pași ai procesului și studii de caz.

  • Bariere Interne la exportul Fructelor și Legumelor Proaspete din Moldova 21.01.2014Raportul oferă o analiză profundă a barierelor administrative existente, dar și a unor subiecte mai generale ce țin de competitivitatea companiilor din Republica Moldova pe piețele internaționale. Acesta oferă un șir de recomandări pentru autorităţile publice, sectorul privat și comunitatea donatorilor privind cele mai importante bariere la export.

Ce facem noi - Dezvoltare incluzivă
thumbnail

Reducerea sărăciei și a decalajelor regionale prin crearea oportunităților economice, îmbunătățirea accesului la educație de calitate, îngrijire medicală și servicii publice mai accesibile și eficiente, și mai multe locuri de muncă sunt printre prioritățile majore ale strategiei de dezvoltare Moldova 2020, strategiilor sectoriale, angajamentelor naționale ODM, tratatelor internaționale și regionale, precum și ale cadrului de cooperare UE-Moldova.

MAI MULT