Rezumat al Studiului asupra vulnerabilităţii „Taxonomia şi posibilele implicaţii ale politicilor de descentralizare asupra grupurilor vulnerabile din Moldova“

21 Mai 2012
image

Această lucrare descrie grupurile vulnerabile şi modul în care procesul descentralizării le poate afecta. În cadrul studiului se recurge la o clasificare a grupurilor vulnerabile pe baza criteriilor de vulnerabilitate. În studiu sunt sistematizate exemplele vizând existenţa acestor grupuri, identificate în sursele naţionale şi internaţionale, sunt aduse în atenţie problemele care au determinat vulnerabilitatea şi posibilele cauze ale statutului de vulnerabilitate al acestor grupuri. În studiu se face o tentativă de evaluare a posibilelor efecte pozitive şi negative ale descentralizării asupra acestor grupuri.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD