Republica Moldova: politici de creştere economică, creare a locurilor de muncă şi reducere a sărăciei

20 Mai 2005
image

Raportul abordează aspectele macroeconomice ale ocupării forţei de muncă şi ale reducerii sărăciei. Subiectele microeconomice şi sectoriale sunt tratate în măsura în care acestea sunt direct legate de cadrul macroeconomic pentru creştere şi reducere a sărăciei. Chiar şi în aceste cazuri, politicile concrete nu sunt discutate, deoarece ele implică, de regulă, o expertiză tehnică destul de specifică.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD